ABW określa aferę, której dotyczyło śledztwo z lat 2001-2008 mianem największej w historii górnictwa węgla kamiennego. 

Zarzuty postawiono 2 osobom wręczającym korzyści majątkowe oraz 23 osobom przyjmującym łapówki i zajmującym kierownicze stanowiska w spółkach węglowych. Łączna wysokość łapówek wyniosła ok. 4 mln PLN. Były wręczane przez przedstawicieli firmy świadczącej usługi w kopalniach, oraz dostarczającej tam materiały.

W sprawie zabezpieczono mienie o wartości ponad 3 mln PLN.

Akt oskarżenia liczył blisko 700 stron, a akta sprawy w sumie 230 tomów. 

Przy okazji tej sprawy wszczęto szereg kolejnych postępowań przygotowawczych dotyczących korupcji w górnictwie, z których część nadal się toczy.