.

Koniec z loterią zielonych kart. D. Trump stawia imigrantom nowe warunki

Prezydent USA Donald Trump poparł senacki projekt ustawy, która ma wprowadzić nowe zasady imigracji do USA. Podstawą nowego systemu ma być konieczność posiadania kwalifikacji do pracy i znajomości języka angielskiego. - Przez wiele lat Stany Zjednoczone wydały większość zielonych kart nisko wykwalifikowanym imigrantom i ludziom, którzy nie mieli nadziei na znalezienie pracy. Osłabiło to zarobki robotników i skazało podatników na płacenie miliardów dolarów rocznie. Nowe przepisy zmieniają tę praktykę i będą promować kwalifikacje - podkreślił prezydent.
Nowe zasady zakładają zmniejszenie o połowę rocznego limitu przyjmowanych imigrantów oraz priorytetowe traktowanie tylko najbliższych członków rodziny rezydentów USA. Zabraniają one także pobierania zasiłków socjalnych przez nowych imigrantów.