Rada UE (czyli państwa członkowskie) przyjęła w poniedziałek dwunasty pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych wymierzonych w Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.

Uzgodniony pakiet obejmuje m.in. zakaz bezpośredniego lub pośredniego importu, zakupu lub transferu diamentów z Rosji. Zakaz ten dotyczy diamentów pochodzących z Rosji, diamentów eksportowanych z Rosji, diamentów przewożonych przez Rosję i rosyjskich diamentów przetwarzanych w krajach trzecich.

12. pakiet sankcji przeciw Rosji

"W tym 12. pakiecie przedstawiamy solidny zestaw nowych wykazów i środków gospodarczych, które jeszcze bardziej osłabią rosyjską machinę wojenną. Nasze przesłanie jest jasne (...): pozostajemy niezłomni w naszym zaangażowaniu na rzecz Ukrainy i będziemy nadal wspierać jej walkę o wolność i suwerenność" - oświadczył Wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

Bezpośredni zakaz importu diamentów ma zastosowanie do nieprzemysłowych diamentów naturalnych i syntetycznych, a także biżuterii diamentowej, począwszy od 1 stycznia 2024 roku. Ponadto pośredni zakaz importu rosyjskich diamentów przetworzonych (tj. ciętych i/lub polerowanych) w państwach trzecich, w tym biżuterii zawierającej diamenty pochodzące z Rosji, będzie stopniowo wprowadzany od 1 marca 2024 r. do 1 września 2024 r.

Przyjęty pakiet nakłada również na eksporterów z UE obowiązek dodawania do umów klauzuli zakazującej reeksportu do Rosji i reeksportu w celu wykorzystania w Rosji szczególnie wrażliwych towarów i technologii.

Dalsze ograniczenia na import towarów

Dodatkowo, regulacja rozszerza listę objętych ograniczeniami produktów, które mogłyby przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa o: chemikalia, baterie litowe, termostaty, silniki prądu stałego i serwomotory do bezzałogowych statków powietrznych (UAV), obrabiarki i części maszyn.

UE wprowadziła wreszcie dalsze ograniczenia na import towarów, które generują znaczne dochody dla Rosji, takich jak m.in. surówka hutnicza, surówka zwierciadlista, druty miedziane, druty aluminiowe o łącznej wartości 2,2 mld euro rocznie. Wprowadzono też nowy zakaz importu skroplonego propanu (LPG) z 12-miesięcznym okresem przejściowym.

Na indywidualne listy sankcyjne trafiło 140 dodatkowych osób i podmiotów podlegających zamrożeniu aktywów.