Za działaniami UE przeciwko Moskwie jest 95 proc. Szwedów i 90 proc. Polaków. W Bułgarii i na Słowacji taką opinię ma mniej niż połowa obywateli.

Takie wnioski płyną z najnowszego badania Eurobarometru realizowanego przez Eurostat. Ogólne wyniki były publikowane kilka tygodni temu. Teraz poznaliśmy ich rozkład w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Wysokie poparcie dla unijnych sankcji nakładanych na rosyjskie firmy, rząd i osoby indywidualne w związku z agresją na Ukrainę poza Polską i Szwecją odnotowano w Chorwacji (82 proc.). W Czechach jest to 70 proc., a Rumunii 67 proc. Na Węgrzech odsetek wspierających sankcje jest wyraźnie niższy – wynosi 56 proc. Oznacza to jednak wzrost o 9 pkt proc. w porównaniu z poprzednią edycją Eurobarometru w sprawie sankcji, z przełomu czerwca i lipca ub.r.

W narodowych konsultacjach, które przeprowadził jesienią rząd Viktora Orbána, przeciwko sankcjom opowiedziało się 97 proc. Węgrów. W ramach korespondencyjnego referendum tendencyjnym pytaniom towarzyszył opis sugerujący odpowiedź.

Nowe badanie Eurostatu dotyczy też oceny reakcji rządów na wybuch wojny. W skali UE pozytywne oceny sformułowało 55 proc. ankietowanych. Takiej odpowiedzi udzieliło 72 proc. Polaków, ale tylko 34 proc. Bułgarów. W Czechach odsetek ten sięga 52 proc., a na Słowacji 34 proc.

Tak na Słowacji, jak i w Bułgarii społeczeństwo sprzeciwia się zaangażowaniu na rzecz Ukrainy. Na Słowacji zadowolonych z postawy rządu jest teraz o 10 pkt proc. mniej niż w badaniu z lata ub.r. Spadek wynika także ze wzrostu poparcia stronnictwa politycznego Roberta Ficy, który wzywa do stosowania bierności wobec wojny na wzór Węgier. Na Węgrzech odsetek zadowolonych z postawy własnego rządu spadł o 17 pkt proc. – najwięcej w Europie.

Zadowolenie z reakcji Unii Europejskiej na wojnę wyraża łącznie nieco ponad połowa (56 proc.) ankietowanych. W Polsce poparcie dla działań Brukseli wynosi 76 proc. Wyższe notowane jest tylko w Portugalii – 79 proc. Na drugim biegunie lokuje się Słowacja. Tam działania UE pozytywnie ocenia 39 proc. ankietowanych wobec 50 proc. latem ub.r. W przekonaniu coraz większej liczby Słowaków Europa zbyt mocno angażuje się w pomoc Ukrainie. Badanie prowadzono przed ogłoszeniem dostaw samolotów dla Ukrainy.

Na pytanie dotyczące poparcia dla finansowania zakupu i dostaw sprzętu wojskowego do Ukrainy pozytywnie odpowiada łącznie 65 proc. Europejczyków. W Polsce odsetek ten sięga 89 proc. To trzeci wynik w Europie – po Szwecji (92 proc.) i Holandii (90 proc.). W Bułgarii poparcie dla dostaw uzbrojenia wyraża 33 proc. ankietowanych, a na Słowacji 38 proc. Tutaj ponownie notowano największy spadek poparcia dla dostaw broni. Na Węgrzech, które nie udzielają żadnej pomocy militarnej Ukrainie, poparcie dla tego typu działań wynosi 50 proc.

Europejczycy zostali też zapytani o stosunek do wsparcia finansowego dla Kijowa. W całej UE pozytywnie odnosi się do tego 77 proc. ankietowanych. W Polsce odsetek ten wynosi 86 proc. Na Węgrzech zgody na wsparcie finansowe udziela 60 proc. badanych, o 14 pkt proc. mniej niż latem ub.r., w Rumunii – 59 proc. (spadek o 11 pkt proc.), a na Słowacji – 53 proc. (spadek o 11 pkt proc.). Tego typu odpowiedzi, zwłaszcza w przypadku Węgier, mogą być spowodowane wzrostem kosztów utrzymania. Roczna inflacja HICP na Węgrzech wynosi 25,8 proc. Jest najwyższa w Europie. ©℗

23 proc. Polaków jest bardzo zadowolonych z reakcji swojego rządu na odpowiedź na rosyjską inwazję przeciwko Ukrainie

12 proc. to średni odsetek bardzo usatysfakcjonowanych w krajach UE

8 proc. to odsetek bardzo niezadowolonych w Polsce (wobec średnio 13 proc. w UE)