Izba wyższa parlamentu Holandii przegłosowała we wtorek zmianę konstytucji, wprowadzając zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność lub orientację seksualną. Za głosowało 56 senatorów, przeciw było 15. Zmiana wjedzie w życie po podpisaniu ustawy przez króla.

Senat po raz drugi głosował w tej sprawie, albowiem zmiana konstytucji musi być przyjęta dwukrotnie zarówno przez izbę wyższą, jak i niższą. Wcześniej poprawka została zaaprobowana przez Tweede kamer, izbę niższą parlamentu.

Do tej pory art. 1 konstytucji zabraniał dyskryminacji ze względu na religię, światopogląd, przekonania polityczne, rasę lub płeć.

Po tym, gdy zmiana konstytucji zostanie podpisana przez króla Wilhelma Aleksandra i opublikowana w Staatscourant, czyli dzienniku ustaw, ten katalog będzie poszerzony o niepełnosprawność oraz orientację seksualną.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)

apa/ mal/