Od niemal 30 lat w Stanach Zjednoczonych nie podjęto tak radykalnego działania mającego zapobiec masowym strzelaninom. Wcześniej wszelkie wysiłki zmierzające do zaostrzenia przepisów były blokowane przez Partię Republikańską. Tym razem głosowanie w 100-osobowym Senacie odbyło się stosunkiem 65 : 33 głosów, a do głosujących „za” demokratów dołączyło 15 republikanów, czyli około jednej trzeciej wszystkich członków ugrupowania w izbie wyższej Kongresu. Ted Cruz, który jest typowany do ubiegania się o republikańską nominację prezydencką w 2024 r., potępił jednak dokument jako próbę „rozbrojenia praworządnych obywateli zamiast podjęcia poważnych kroków w celu ochrony dzieci”.
Nowe przepisy wprowadzają system weryfikacji tożsamości potencjalnych nabywców broni przed 21. rokiem życia, dając władzom do 10 dni roboczych m.in. na sprawdzenie danych o stanie ich zdrowia psychicznego. Rozszerzają także prawo, które dotychczas uniemożliwiało posiadanie broni przez osoby skazane za przemoc domową, ich małżonków i byłych małżonków. Teraz zostaną nim objęci także nieślubni partnerzy. Ustawa przewiduje przeznaczenie milionów dolarów na programy interwencyjne, jak sądy ds. zdrowia psychicznego i narkotyków, oraz umożliwienie władzom czasowej konfiskaty broni osobom uznanym przez sędziego za zbyt niebezpieczne. Część środków ma zostać przeznaczona na ochronę zdrowia psychicznego i bezpieczeństwo w szkołach.