„To święto demokracji i satysfakcja dla polskiego delegacji, która pracowała w PE nad tym programem. Założenie z poprzedniej kadencji było takie, że program Prawa i Wartości będzie liczył 700 mln euro. Dopiero w tym roku wspólnymi siłami udało się go zwiększyć do 1,5 mld euro. Będzie on ważny dla budowania edukacji obywatelskiej w sytuacji, gdy zagrażają nam siły nacjonalistyczne w wielu krajach” – powiedział szef delegacji PO-PSL europoseł Andrzej Halicki (PO), który w europarlamencie pracował nad programem w komisji wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego LIBE.

Europosłanka Jadwiga Wiśniewska (PiS), która również pracuje w komisji LIBE, powiedziała, że pozytywnie ocenia działania mające na celu propagowanie wspólnych europejskich wartości i praw podstawowych UE oraz tworzenie instrumentów finansowania, przyczyniających się do wzmacniania i pielęgnowania wartości UE, poszanowania praworządności i zachowania otwartych, demokratycznych, integracyjnych i kreatywnych społeczeństw.

„Pozytywnie przyjmujemy również fakt, że rozporządzenie ustanawia program, który jest kontynuacją poprzednio realizowanych instrumentów finansowania. (…) Jesteśmy jednak przeciwni przyjęciu projektu rozporządzania w obecnym kształcie ze względu na dodanie do Programu, zaproponowanego przez Parlament Europejski, komponentu Wartości Unii, ponieważ komponent ten może powodować zaangażowanie w wewnętrzne spory polityczne w poszczególnych państwach członkowskich, podważając ich suwerenność” – wskazała.

Program zakłada, że 50 proc. środków trafi na program „Wartości Unijnych”. Środki będą przeznaczone dla organizacji działających lokalnie i regionalnie. Procedury dostępu do środków mają być uproszczone, a NGO mogą się starać o mikrogranty, dysponując niewielkim wkładem własnym.

Oprócz tego, program obejmie działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy domowej oraz promowania równości, a także upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych i promowania dialogu międzykulturowego. UE już rozpisała dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na środki z programu.