Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. ratyfikacjami umów międzynarodowych. Planowane są także prace nad pięcioma nowymi projektami ustaw, w tym rządową nowelizacją ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ostatnie czerwcowe posiedzenie Sejmu X kadencji już w najbliższą środę. Czym jeszcze zajmą się posłowie? Co będzie się działo w tym tygodniu na Wiejskiej?

Kiedy odbędą się najbliższe obrady Sejmu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że najbliższe obrady rozpoczną się już w środę, 12 czerwca 2024 r. Będzie to 14. posiedzenie Sejmu X kadencji. Zaplanowano je na trzy gorące sejmowe dni. Posłowie będą obradować w dniach 26-28 czerwca (środa-piątek). Początek obrad przewidziano na środę, 26 czerwca, na godzinę 10:00.

Ratyfikacje umów międzynarodowych

W planach obrad 14. posiedzenia Sejmu tego ostatniego czerwcowego posiedzenia posłowie zajmą się m.in. ratyfikacjami umów międzynarodowych. Chodzi o umowy partnerskie z członkami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz z Republiką Chile. Ratyfikowana będzie także umowa z Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie utworzenia Przedstawicielstwa Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Obsługi Projektów w Warszawie.

Nowela ustawy o dochodzeniu roszczeń

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się także pięcioma nowymi projektami ustaw. W tym rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy dostosowania polskiego prawa do unijnej dyrektywy, dzięki której konsumenci będą mogli skuteczniej korzystać z pozwów grupowych. Nowe przepisy zakładają, że podmioty upoważnione, np. organizacje pozarządowe, będą mogły wytaczać pozwy grupowe przeciwko przedsiębiorcom, którzy naruszają interesy konsumentów.

Jaki jest plan 14. posiedzenia Sejmu RP?

Porządek obrad 14. posiedzenia Sejmu RP przedstawia się następująco:

 • Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 209 i 247) – sprawozdawca poseł Elżbieta Anna Polak,
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a członkami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z drugiej strony, sporządzonej w Apii dnia 15 listopada 2023 r. (druki nr 348 i 428) – sprawozdawca poseł Anna Wojciechowska,
 • Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Zaawansowanej umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 2023 r. (druki nr 420 i 429) – sprawozdawca poseł Joanna Kluzik-Rostkowska,
 • Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie utworzenia Przedstawicielstwa Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Obsługi Projektów w Warszawie, podpisanej w Nowym Jorku dnia 21 września 2023 r. (druki nr 276 i 456) – sprawozdawca poseł Małgorzata Tracz,
 • pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 437) – uzasadnia Prezes Rady Ministrów,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 409) – uzasadnia poseł Paweł Śliz,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 410) – uzasadnia poseł Tomasz Zimoch,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 419) – uzasadnia poseł Dorota Olko,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 438) – uzasadnia poseł Joanna Wicha,
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 października 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic (druk nr 411) – sprawozdawca poseł Jarosław Urbaniak,
 • Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Grzegorza Gaży (druk nr 413) – sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski,
 • sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2023 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Grzegorza Gaży (druk nr 414) – sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski,
 • Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2023 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr 299 i 313) – wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz poseł Małgorzaty Gromadzkiej,
 • pytania i informacje w sprawach bieżących.

O kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje, bezpośrednio przed posiedzeniem, Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

Czym jeszcze zajmą się posłowie podczas 14. posiedzenia Sejmu?

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP, porządek dzienny 14. posiedzenia Sejmu może zostać uzupełniony o:

 • Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 406),
 • Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 430),
 • wybór uzupełniający posła członka Krajowej Rady Sądownictwa,
 • zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

Planowane jest także rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie przekroczenia przez niego uprawnień w zakresie ograniczenia i wyłączenia z gospodarki leśnej wybranych obszarów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz podejmowania prób ograniczeń w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim.