Podpisanie listu intencyjnego ws. zatrudnienia 300 osób z PKP Cargo, kierowanych na nieświadczenie pracy przez kolejowego przewoźnika pasażerskiego spółkę Polregio, to ruch "PR-owy" - ocenia Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Krytyka Listu Intencyjnego Polregio przez Związek Zawodowy Maszynistów

"List intencyjny ws. zatrudnienia pracowników PKP Cargo przez Polregio to ruch +PR-owy+. Polregio nie ma zarządu, bo zarząd Polregio jest odwołany. Dopiero robią konkurs na członków zarządu, w związku z powyższym podpisywanie listów intencyjnych z pełniącym obowiązki prezesa przewodniczącym rady nadzorczej jest słabe" - powiedział we wtorek PAP prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.

Dodał, że związki zawodowe proponowały zarządowi PKP Cargo, aby porozumiał się z innymi spółkami działającymi na rynku kolejowych przewozów towarowych, w sprawie możliwości oddelegowania części maszynistów z PKP Cargo do innych firm, albo przejąć zadania od innych firm do realizacji.

Podpisanie Listu Intencyjnego między PKP Cargo a Polregio

We wtorek przed południem PKP Cargo poinformowało, że podpisało list intencyjny z Polregio w sprawie zatrudnienia pracowników PKP Cargo. Program wsparcia nowego zatrudnienia dla pracowników PKP Cargo ma być realizowany od czerwca br. i w nadchodzących miesiącach obejmie do 300 osób w grupach zawodowych zatrudnionych w zespołach drużyn trakcyjnych, drużyn manewrowych, rewizji technicznej oraz w obszarze utrzymania i napraw taboru.

Pod koniec maja tego roku zarząd PKP Cargo zdecydował o uruchomieniu programu skierowania do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy na 12 miesięcy w związku z trudną sytuacją spółki. Zarząd zaproponował ponadto stronie społecznej rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron tego układu. Z kolei w czerwcu zarząd przewoźnika podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Wyzwania PKP Cargo: Koszty i nieświadczenie pracy

W ubiegłym tygodniu w Sejmie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak poinformował, że 10 proc. załogi PKP Cargo jest już na nieświadczeniu pracy i podkreślił, że koszty wynagrodzeń przewoźnika są dwa razy wyższe od przychodów.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz: Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP S.A., która ma 33,01 proc. akcji.

Spadające udziały rynkowe PKP Cargo

W 2012 r. według masy przewiezionych ładunków udział Grupy PKP Cargo wynosił 50,4 proc., a według pracy przewozowej 60,2 proc., podczas gdy w 2023 r. udział ten spadł do 33,1 proc. według masy i 33,9 proc. według pracy przewozowej.

W 2023 r. PKP Cargo osiągnęło 82,10 mln zł zysku wobec 148 mln zł w 2022 r. W I kwartale 2024 r. Grupa miała 118 mln zł straty wobec 104 mln zł zysku w I kwartale ub.r. Przychody z działalności operacyjnej spadły natomiast do 1,19 mld zł z 1,58 mld zł w I kwartale 2023 r.

Profil Polregio jako największego przewoźnika pasażerskiego

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, z 26-procentowym udziałem w rynku. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 1750 pociągów, zamawianych przez urzędy marszałkowskie, które zatrzymują się na około 1950 stacjach. W 2023 roku z usług przewoźnika skorzystało blisko 100 mln pasażerów. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50 proc. i jeden udział), a pozostałymi akcjonariuszami są samorządy wojewódzkie.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zrzesza dwie trzecie spośród około 15 tys. pracujących w grupie PKP maszynistów.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ malk/ js/