Na Wiejskiej trwa 13. posiedzenie Sejmu X kadencji. Czwartkowe obrady będą poświęcone m.in. nowelizacji Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. W planach także pierwsze czytanie prawa komunikacji elektronicznej. Czym jeszcze zajmą się posłowie?

Obrady 13. posiedzenia Sejmu

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że 13. posiedzenie Sejmu X kadencji zaplanowano na trzy dni. Posłowie spotkają się 12, 13 i 14 czerwca 2024 r. Początek czwartkowych obrad zaplanowano na godzinę 9:00.

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

W planach obrad 13. posiedzenia Sejmu pierwsze czytanie Projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy Kodeks pracy, który został przygotowany przez posłów Polski 2050 Szymona Hołowni. Wpłynął on do Sejmu 21 marca 2024 r., a 14 maja został skierowany do pierwszego czytania właśnie na pierwszych czerwcowych obradach na Wiejskiej. Nowelizacja proponuje zwiększenie liczby niedziel handlowych z siedmiu w roku do dwóch w miesiącu. Ograniczenia miałby nie obowiązywać w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu, rozszerzy także uprawnienia pracownicze z tytułu pracy w niedzielę. Projektodawcy proponują bowiem 200 proc. wynagrodzenia za pracę w niedzielę, wolny od pracy inny dzień oraz co najmniej dwie niedziele w miesiącu kalendarzowym.

Prawo komunikacji elektronicznej

W czwartkowym planie obrad znalazł się także Rządowy projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej.Dotyczy on ustanowienia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Ma to poprawić pozycję konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych; wprowadzenia m.in. możliwości otrzymania przez abonentów pre-paid zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta; zwiększenia elastyczności przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu „ustawa kompleksowo reguluje między innymi kwestie wykonywania działalności polegającej na zapewnieniu komunikacji elektronicznej, regulowania rynków komunikacji elektronicznej, warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji, a także prawa i obowiązki użytkowników, zasady przetwarzania danych telekomunikacyjnych i ochrony tajemnicy komunikacji elektronicznej”.

Jaki jest harmonogram drugiego dnia 13. posiedzenia Sejmu RP?

Na oficjalnej stronie Sejmu RP zamieszczono porządek dzienny drugiego dnia 13. posiedzenia. Czwartkowy harmonogram prac wygląda następująco:

  • godz. 9:00-11:15 – pytania w sprawach bieżących (pkt 5),
  • godz. 11:15-12:45 – informacja bieżąca (pkt 6)
  • godz. 12:45-14:45 – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (druk nr 384), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt 7),
  • godz. 14:45-16:45 – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 351), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt 8),
  • godz. 16:45-19:30 – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 423), (pkt 9) oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 424), (pkt 10), (15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 9. i 10.),
  • godz. 19:30-20:30 – ew. oświadczenia poselskie.