Na Wiejskiej ostatni dzień 13. posiedzenia Sejmu X kadencji. W planach piątkowych obrad m.in. ważne głosowanie w sprawie sygnalistów. Posłowie wybiorą także nowe twarze, które uzupełnią składy komisji śledczych. Co jeszcze wydarzy się w piątek?

Obrady 13. posiedzenia Sejmu

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że obrady 13. posiedzenia Sejmu X kadencji zaplanowano na trzy dni. Posłowie spotkają się 12, 13 i 14 czerwca 2024 r. Początek piątkowych obrad zaplanowano na godzinę 9:00.

Sygnaliści i uzupełnienia składów komisji śledczych

W piątkowym harmonogramie obrad 13. posiedzenia Sejmu ważne głosowania. Posłowie podejmą decyzję m.in. w sprawie Sprawozdania Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie sygnalistów. Zadecydują także o tym, kto zajmie miejsca w komisjach śledczych po posłach odchodzących do Parlamentu Europejskiego. W piątek minister infrastruktury będzie ponadto przedstawiał dokument: Informacja z wykonania w 2023 roku programu wieloletniego pn.: "Program ochrony brzegów morskich".

Jaki jest harmonogram trzeciego dnia 13. posiedzenia Sejmu RP?

Na oficjalnej stronie Sejmu RP zamieszczono porządek dzienny trzeciego dnia 13. posiedzenia. Piątkowy harmonogram prac wygląda następująco:

  • godz. 9:00-9:05 – ślubowanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (pkt 11),
  • godz. 9:05-11:15 – głosowania, w tym: przedstawiony przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 – Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 82 i 246) – głosowanie (pkt 12); Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie sygnalistów (druki nr 427 i 455), (pkt 13); Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (pkt 14); Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (pkt 15); Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (pkt 16) oraz nad zmianami w składach osobowych komisji sejmowych (pkt 17),
  • godz. 11:15-13:15 – przedstawiony przez Ministra Infrastruktury dokument: Informacja z wykonania w 2023 roku programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2024 wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 298 i 228), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt 18),
  • godz. 13:15-14:30 – ew. oświadczenia poselskie.