Prezydencki projekt ustawy na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa na Wiejskiej. W środę, 12 czerwca rozpocznie się pierwsze czerwcowe posiedzenie Sejmu X kadencji. Czym jeszcze zajmą się posłowie?

Obrady 13. posiedzenia Sejmu

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że obrady rozpoczną się już w środę, 12 czerwca 2024 r. Będzie to 13. posiedzenie Sejmu X kadencji. Zaplanowano je na trzy gorące sejmowe dni. Posłowie spotkają się 12, 13 i 14 czerwca 2024 r. Początek środowych obrad zaplanowano na godzinę 10:00.

Prezydencki projekt o bezpieczeństwie – pierwsze czytanie

Wplanach obrad 13. posiedzenia Sejmu pierwsze czytanie aż pięciu ustaw. Wśród nich prezydencki projekt ustawy na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Jego celem jest, jak czytamy w uzasadnieniu, "wzmacnianie systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze militarnym, jak i pozamilitarnym odnoszącym się do realizacji zadań przez organy państwa odpowiedzialne za kierowanie bezpieczeństwem narodowym".

Jaki jest harmonogram pierwszego dnia 13. posiedzenia Sejmu RP?

Na oficjalnej stronie Sejmu RP zamieszczono porządek dzienny pierwszego dnia 13. posiedzenia Sejmu. Środowy harmonogram prac wygląda następująco:

  • godz. 10:00-12:30 –Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 roku (druki nr 347 i 391), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 12:30-14:30 – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druki nr 296 i 392), (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 14:30-16:30 – Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (druk nr 405), (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 16:30-18:00 – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 419), (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła), (pkt),
  • godz. 18:00-19:00 – ew. oświadczenia poselskie.