Centrum Edukacji Obywatelskiej uruchomiło dzisiaj Latarnika Wyborczego www.latarnikwyborczy.pl na wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. To aplikacja, która pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji wyborczych.

Latarnik działa od 2005 roku przy okazji każdych wyborów, jest najbardziej rozpoznawalnym i popularnym narzędziem tego typu w Polsce - do tej pory skorzystało z niego niemal 15 mln osób głosujących.

Latarnik porównuje poglądy użytkownika z deklaracjami komitetów wyborczych i tym samym pomaga podjąć świadomą decyzję wyborczą.

Zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej zadał ogólnopolskim komitetom wyborczym ważne i aktualne pytania o stan Unii Europejskiej i kierunek jej ewolucji w przyszłości, o najważniejsze polityki wspólnotowe (m.in. energetykę, klimat, transport, migracje), o relacje Unii z Ukrainą oraz stanowisko, jakie według partii Unia powinna zajmować w kwestiach światopoglądowych.

Wśród stwierdzeń znalazły się m.in.:
- Europejski Zielony Ład w obecnym kształcie powinien zostać odrzucony
- Unia Europejska powinna mieć wspólną armię
- Migranci, próbujący przekroczyć granicę Unii Europejskiej poza przejściami granicznymi, powinni być odsyłani z powrotem


Latarnik porównuje deklaracje partii z opiniami użytkowników, ale pozwala też sprawdzić między innymi co różni partie prawicowe rządzącej a co łączy Konfederację z Lewicą.

Aby porównać swoje poglądy z poglądami partii, narzędzie wymaga od użytkownika ustosunkowania się do 25 stwierdzeń z różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego. Wypełnienie całego testu zajmuje kilka minut. Po jego zakończeniu Latarnik porównuje odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami komitetów oraz oblicza ich procentową zgodność. Wielu obywateli zmęczonych wyborczym maratonem deklaruje, że nie pójdzie do urn. Jednym z powodów absencji jest brak zrozumienia, czym zajmuje się Parlament Europejski oraz trudność w porównaniu programów wyborczych i podjęciu decyzji, na kogo głosować. Latarnik przychodzi tym wyborcom z pomocą. - tłumaczy dr Jędrzej Witkowski, Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej. Latarnik umożliwia także poznanie odpowiedzi komitetów na poszczególne stwierdzenia oraz zapoznanie się z ich komentarzami do udzielonych odpowiedzi.

Latarnik Wyborczy już od prawie 20 lat pomaga wyborcom przygotować się do wyborów i świadomie zagłosować - mówi Michał Tragarz szef zespołu tworzącego narzędzie w CEO. - Narzędzie jest neutralne politycznie - zapraszamy do udzielenia odpowiedzi wszystkie komitety, dbamy o to, żeby stwierdzenia odnosiły się do kwestii ważnych dla osób o różnych światopoglądach i konsultujemy się z ekspertami, żeby stwierdzenia zawierały możliwie neutralne określenia. - dodaje.

Koalicja Obywatelska nie odpowiedziała na stwierdzenia Latarnika Wyborczego.

Do udziału w Latarniku Wyborczym zaproszone zostały wszystkie komitety wyborcze, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych: Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie, Polexit, Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Prawo i Sprawiedliwość. Niestety swoich odpowiedzi nie wysłała Koalicja Obywatelska. Ze względu na to, żeby nasi użytkownicy mogli porównać swoje poglądy udzieliliśmy odpowiedzi w imieniu komitetu, opierając się na programie partii oraz wypowiedziach jej liderów. Cały czas nasze zaproszenie do uzupełnienia Latarnika pozostaje otwarte. - wyjaśnia Lena Wojciechowska z zespołu Latarnika.