Policja boryka się z problemami kadrowymi oraz ograniczoną liczbą miejsc szkoleniowych. Nowy system wymaga ukończenia kursów podoficerskich i aspiranckich do awansu, co stwarza dodatkowe wyzwania. Aby rozwiązać te problemy, KGP planuje reaktywację dawnych ośrodków szkolenia przy komendach wojewódzkich oraz przeniesienie części szkoleń do jednostek Policji. Pomorski garnizon właśnie rozpoczął pierwszy pilotaż takich szkoleń.

Komendant główny Policji, insp. Marek Boroń, kilka tygodni temu wywiadzie dla InfoSecurity24.pl zapowiedział, że szkolenia podoficerskie będą przenoszone ze szkół do jednostek Policji.

Szkolenia aspiranckie i podoficerskie w terenie

Te plany są już realizowane, ponieważ Pomorska Policja ogłosiła rozpoczęcie pilotażowych szkoleń aspiranckich i podoficerskich na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. Szkolenia te są prowadzone we współpracy ze Szkołą Policji w Słupsku.

Insp. Marek Boroń wyjaśniał w wywiadzie, że szkolenia podoficerskie mają być realizowane częściowo przez jednostki Policji we współpracy ze szkołami, w tym w formie online. „Chcemy, żeby część z nich realizowana była przez jednostki wspólnie ze szkołami np. w formie szkolenia on-line. Odciąży to częściowo szkoły Policji i umożliwi realizację szkoleń podoficerskich i aspiranckich, na które dzisiaj czeka wielu policjantów. Bardzo mi zależy, aby umożliwić im rozwój zawodowy, dać motywację, a co za tym idzie, otworzyć dostęp do kolejnych szczebli kariery” – powiedział Boroń.

Model szkoleń jest hybrydowy, łącząc naukę online z zajęciami praktycznymi.

Pilotażowe szkolenia na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku prowadzone są we współpracy ze Szkołą Policji w Słupsku. Każda grupa składa się z 24 policjantów, a kursy trwają odpowiednio 15 dni (podoficerski) i 19 dni (aspirancki). Szkolenia mają przygotować policjantów do realizacji zadań na stanowiskach wymagających kwalifikacji podoficerskich i aspiranckich. Kursy obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty, takie jak komunikacja, prowadzenie odpraw, psychologia organizacji, zarządzanie, oraz nadzór nad realizacją zadań służbowych.

Braki kadrowe w policji

Pomimo trudności, policja nie ma innego wyjścia, aby zapewnić ciągłość kształcenia i awansów. Planowane jest przyjęcie i wyszkolenie do 8 tysięcy nowych policjantów w tym roku. Jeśli szkolenia nie będą częściowo realizowane w garnizonach, awanse mogą się znacznie opóźnić, co jest problematyczne, ponieważ wielu policjantów czeka na możliwość ukończenia szkoleń i otrzymania awansów od wielu miesięcy.

Do kwietnia bieżącego roku, liczba nowo przyjętych do służby policjantów wyniosła tylko 907 osób. W tym samym okresie, z odeszło ponad 4,2 tysiąca funkcjonariuszy, co podkreśla skalę problemu z zatrzymaniem personelu. W całym roku 2023, formację opuściło jeszcze więcej mundurowych, bo aż 9458, co pokazuje, jak poważne są wyzwania kadrowe, z jakimi mierzy się polska policja.