Dziś o godzinie 9.00 rozpoczął się trzeci obowiązkowy egzamin pisemny, do którego przystępują w 2024 roku tegoroczni maturzyści. Matura pisemna z języka angielskiego na poziomie podstawowym potrwa 120 minut. Co wiemy o przebiegu egzaminów na ten moment?

Egzamin maturalny z języka angielskiego rozpoczął się o godzinie 9.00. Dziś maturzyści zdają angielski na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego jest obowiązkowy. Angielski jest od lat najczęściej wybieranym przez maturzystów językiem obcym. Chęć zdawania języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało w tym roku blisko 256,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, czyli 97,5 proc.

Co ważne, wraz z tegorocznymi maturzystami, egzamin maturalny z języka angielskiego zdają abiturienci z wcześniejszych roczników. Łącznie w 2024 roku chęć zdawania egzaminu z angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 270,5 tys. maturzystów.

Jak przebiega dzisiejszy egzamin maturalny? Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik powiedział, że nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na jego przebieg.

Matura 2024. Angielski w dodatkowym terminie

Warto pamiętać, że w wyjątkowych okolicznościach maturzyści mogą skorzystać również z terminu dodatkowego. W terminie dodatkowym język angielski na poziomie podstawowym odbędzie się 5 czerwca, a na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym – 6 czerwca.

Przypominamy też, żeegzaminy maturalne z angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym odbędą się 13 maja. Wyniki egzaminów maturzyści poznają 9 lipca 2024 roku.

Język angielski na maturze 2024

Co wiemy o zadaniach, które pojawiły się na arkuszach egzaminacyjnych? Wiemy, żearkusze egzaminacyjne składają się z czterech części, które sprawdzą:

  • rozumienia ze słuchu;
  • rozumienia tekstów pisanych;
  • znajomości środków językowych;
  • wypowiedzi pisemnej.

Matura 2024. Wymagania egzaminacyjne z angielskiego

Wymagania egzaminacyjne odpowiadają w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego następującym poziomom:

  • poziomowi B i B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi – w przypadku wymagań dla egzaminu na poziomie podstawowym;
  • poziomowi B2 i B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi – w przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym;
  • poziomowi B2+ i C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi – w przypadku egzaminu na poziomie dwujęzycznym.