Stały Komitet Rady Ministrów w poniedziałek przyjął projekt ustawy o bonie energetycznym, rewizję KPO, a także Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027 - podał na platformie X szef Stałego Komitetu RM Maciej Berek. 7 maja rząd ma zająć się projektem ws. bonu energetycznego - dodał.

Zapowiedź rządowych planów finansowych i reform

"Ustawa o bonie energetycznym, rewizja KPO, Wieloletni Plan Finansowy na lata 2024-2027 i Krajowy Program Reform 2024/2025 - przyjęte dziś przez Komitet Rady Ministrów" - napisał na platformie X Maciej Berek.

Z wpisu Berka wynika, że projektem uchwały ws. zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Wieloletnim Planem Finansowym Państwa i Krajowym Programem Reform 2024/2025 rząd zajmie się na najbliższym wtorkowym posiedzeniu łącznie z projektem ustawy przesuwającej termin wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur. Z kolei projekt ustawy o bonie energetycznym zaplanowany jest do rozpatrzenia przez rząd 7 maja.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024–2027 będzie stanowić podstawę przygotowania założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2025 i będzie zawierać m.in. Program konwergencji, a także cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji, w układzie obejmującym główne funkcje państwa.

Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności

W przypadku zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, "głównym celem proponowanych zmian w KPO jest zapewnienie możliwości dalszej, efektywnej realizacji celów KPO poprzez dostosowanie zobowiązań w zakresie realizacji wskaźników i kamieni milowych do realnych możliwości wdrożeniowych w związku z pojawiającymi się nowymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi i zagrożeniami".

Z kolei Krajowy Pogram Reform na lata 2024/2025 zawierać będzie zwięzłą charakterystykę zawartości KPO (koncentracja na działaniach do zrealizowania w 2024 r. i na początku 2025 r.).

Projekt ustawy o bonie energetycznym i jego szczegóły

Jak wynika z opublikowanego 18 kwietnia projektu ustawy, zamieszczonym na stronie Rządowego Centrum Legislacji ws. bonu energetycznego, ma on być wypłacany jednorazowo gospodarstwom domowym w II poł. 2024 r. i ma mieć wartość od 300 do 1200 zł. Bon będzie wypłacany gospodarstwom z określonym limitem dochodu na osobę. W projekcie przewiduje się, że bon energetyczny będzie miał wartość 300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, dla gospodarstwa 2-3 osobowego będzie miał wartość 400 zł, dla 4-5 osobowego - 500 zł, a dla sześcio i więcej osobowego - 600 zł.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków bon ma mieć wyższą wartość. Ma to być 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 800 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, 1000 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego i 1200 zł dla sześcio- i więcej osobowego.

Zgodnie z projektem bon energetyczny będzie świadczeniem dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Proponowane regulacje cen energii elektrycznej i mechanizm rekompensat

W projekcie zakłada się również przedłużenie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena ta w II połowie 2024 r. ma wynieść 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł za MWh dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie cena maksymalna wynosi 693 zł za MWh dla wszystkich odbiorców uprawnionych. Za stosowanie ceny maksymalnej sprzedawcy prądu otrzymają rekompensaty. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mick/