NIK złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego m.in. na celowym dążeniu do usunięcia przemocą Mariana Banasia z funkcji prezesa - poinformowano w komunikacie NIK. Dodano, że prezes NIK będzie domagał się pełnej rehabilitacji.

Zawiadomienie NIK do prokuratury w związku z podejrzeniem przestępstwa

Z treści komunikatu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanego w poniedziałek na ich stronie internetowej wynika, że zawiadomienie zostało złożone 15 kwietnia. "Zawiadomienie dotyczy także czynienia przygotowań do popełnienia tego przestępstwa, w tym prób bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe Prezesa" - napisano.

Szczegóły zarzutów wobec osób publicznych oskarżonych o naruszenie praworządności

NIK poinformowała, że zawiadomienie dotyczy w szczególności osób, które "w okresach zajmowania powierzonych im stanowisk lub pełnienia obowiązków, przypadających prawdopodobnie na czas od 2015 r., działając wspólnie i w porozumieniu, poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążących na nich obowiązków, mogły doprowadzić m.in. do naruszenia porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i obywateli".

Popełnienie pomówień i wywieranie wpływu na świadków według komunikatu NIK

Zgodnie z treścią komunikatu, działania objęte zawiadomieniem dotyczą m.in. pomówień prezesa NIK o "podejmowanie działań bezprawnych, tworzenia przeciw niemu dowodów". Ponadto zgromadzony materiał dowodowy ma wskazywać na stosowanie przemocy lub gróźb karalnych wobec osób współpracujących z Banasiem przez funkcjonariusza publicznego lub osoby działające na jego polecenie. Wśród działań wymieniono "wymuszanie określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczeń, mających obciążyć zarzutami prezesa NIK".

Służby specjalne i politycy w kręgu oskarżeń o naciski na prezesa NIK

"Zawiadomienie to dotyczy także funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy swoim działaniem mieli wpływać na zachowanie niezależności i odporność prezesa NIK na ewentualne naciski ze strony tych służb oraz przedstawicieli i liderów partii politycznej" - napisano.

NIK podkreśliła, że działania opisane w zawiadomieniu mogły skutkować "realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i jego funkcjonowania". W związku z tym prezes NIK zamierza domagać się pełnej rehabilitacji oraz bezwzględnego ukarania osób zaangażowanych we wskazane działania.