Ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała utworzenie regionalnych rad ds. polityki senioralnej. Jesteśmy na początku drogi budowania z seniorami wspólnej polityki senioralnej dla kolejnych pokoleń - podkreśliła w Sejmie. Okła-Drewnowicz powiedziała, że polityka senioralna jest "ogromnym wyzwaniem, ale też jest bardzo wdzięczna i bardzo piękna - pod warunkiem, że tworzy się ją ze wspaniałymi ludźmi, że stawia się na dialog, rozmowę i konsultacje".

W Sejmie zorganizowano konferencję pt. "Polska seniora. Polityka Senioralna - Nowe Otwarcie", poświęconą wyzwaniom w najważniejszych obszarach polityki senioralnej. Wydarzenie odbywa się pod patronatem wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej oraz minister ds. polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz.

Wicemarszałek Sejmu o starzejącym się społeczeństwie

Wicemarszałek Sejmu, podczas konferencji prasowej poprzedzającej wydarzenie, zauważyła, że starzejące się społeczeństwo to ogromne wyzwanie dla każdego państwa i społeczeństwa. "Dlatego polityka senioralna musi być jednym z priorytetów rządu. I jest" - zaznaczyła Wielichowska.

Podkreśliła, że działalność państwa musi się opierać przede wszystkim na dwóch kierunkach - wspierającym i aktywizującym seniorów.

Okła-Drewnowicz o polityce senioralnej

Ministra Okła-Drewnowicz powiedziała, że polityka senioralna jest "ogromnym wyzwaniem, ale też jest bardzo wdzięczna i bardzo piękna - pod warunkiem, że tworzy się ją ze wspaniałymi ludźmi, że stawia się na dialog, rozmowę i konsultacje". Zaznaczyła, że "dialog jest fundamentem, dlatego dzisiaj (...) będziemy mówić jak polityka senioralna, tworzona wspólnie z osobami starszymi, powinna wyglądać".

Przekazała, że spotkanie ma wymiar merytoryczny i organizacyjny. "Przystępujemy do ustalania kierunków polityki społecznej w naszym kraju, ale również sieciujemy organizacje czy ludzi, którzy zajmują się polityką senioralną" - dodała.

Okła-Drewnowicz o Radzie ds. polityki senioralnej

Ministra ds. polityki senioralnej przekazała, że do udziału w wydarzeniu zaproszono wszystkie 173 osoby, które aplikowały do Rady ds. polityki senioralnej, ale nie dostały się do niej ze względu na limit 30 miejsc. Zaznaczyła, że wejdą one w skład rad na szczeblu regionalnym, które będą tworzone po spotkaniu. Opiekunami rad regionalnych mają być pełnomocnicy wojewodów ds. seniorów.

Jak mówiła, chodzi o stworzenie sieci przedstawicieli polityki senioralnej osób starszych, by tworząc rozwiązania na szczeblu krajowym, można było szybko konsultować projekty, propozycje, ale też zbierać oddolnie problemy. "Żeby przepływ informacji był jak najszybszy" - powiedziała.

Okła-Drewnowicz o srebrnej gospodarce

Podziękowała uczestnikom za "otwarcie serc do tego, by polityka senioralna była międzypokoleniowa i służyła srebrnej gospodarce". "Wyzwanie jest ogromne, ale jesteśmy na początku drogi budowania wspólnej polityki senioralnej z seniorami dla kolejnych pokoleń, naszych dzieci i wnuków. To jest nasz największy cel" - podkreśliła.

Przewodnicząca Rady ds. polityki senioralnej prof. Marta Podhorecka podkreśliła jej międzypokoleniowość. "Dziś zaprezentujemy naszą wizję celów bliższych i dalszych, bo myślimy o seniorach obecnych, czyli ok. 25 proc. populacji Polski, ale myślimy też o tym, że w 2050 r. 40 proc. z nas to będą seniorzy" - zaznaczyła.