Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i kwestia nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych – to tylko niektóre ze spraw, którymi ma zająć się Sejm podczas najbliższych obrad. Już 24 kwietnia rozpocznie się kolejne emocjonujące posiedzenie Sejmu X kadencji. Czy jeszcze zajmą się posłowie? Co będzie się działo w przyszłym tygodniu na Wiejskiej?

Kiedy odbędą się najbliższe obrady Sejmu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że najbliższe obrady rozpoczną się już w najbliższą środę, 24 kwietnia 2024 r. Będzie to 10. posiedzenie Sejmu X kadencji. Zaplanowano je na trzy gorące sejmowe dni. Posłowie spotkają się 24, 25 i 26 kwietnia 2024 r.Początek obrad przewidziano na środę, 24 kwietnia, na godzinę 10:00.

10. posiedzenie Sejmu pod znakiem Trybunału Konstytucyjnego

Jak wynika z zamieszczonego na stronie Sejm RP planu obrad, podczas 10. posiedzenia Sejm zajmie się m.in. zmianami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego, a ściślej dwoma ustawami: o Trybunale Konstytucyjnym i przepisami wprowadzającymi powyższe. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym miało odbyć się już podczas 9. posiedzenia Sejmu, jednak z powodu przeładownia porządku obrad zostało przeniesione na kolejne posiedzenie.

Jaki jest plan 10. posiedzenia Sejmu?

Porządek obrad 10. posiedzenia Sejmu przedstawia się następująco:

 • Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druki nr 269, 269-A i 292) – sprawozdawca poseł Zofia Czernow,
 • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 305) – sprawozdawca poseł Jagna Marczułajtis-Walczak,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 253) – uzasadnia poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł Sławomir Ćwik, poseł Michał Pyrzyk, poseł Katarzyna Ueberhan,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 254) – uzasadnia poseł Bartosz Romowicz, poseł Mirosław Adam Orliński, poseł Katarzyna Ueberhan,
 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (druk nr 261) – uzasadnia poseł Michał Kobosko,
 • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 24) – uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz,
 • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 29) – uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mateusz Wagemann,
 • informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku,
 • pytania i informacje w sprawach bieżących.

O kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego zadecyduje, bezpośrednio przed posiedzeniem, Marszałek Sejmu w konsultacji z Konwentem Seniorów.

Czym jeszcze zajmą się posłowie podczas 10. posiedzenia Sejmu?

Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP, porządek dzienny 10. posiedzenia Sejmu może zostać uzupełniony o:

 • Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 293),
 • Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 233) – sprawozdawca poseł Monika Rosa.