W ramach inicjatywy mającej na celu poprawę komunikacji i współpracy, LP wprowadziły stanowiska konsultantów do spraw kontaktów społecznych we wszystkich 429 nadleśnictwach oraz w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

– Jesteśmy świadomi tego, że Polki i Polacy stawiają przed nami zdecydowane oczekiwania, by zwiększyć funkcję ochronną naszych lasów. Chcemy wysłuchać tych postulatów i ułatwić kontakt z leśnikami. Dlatego w każdym nadleśnictwie i dyrekcji regionalnej wyznaczamy osoby do kontaktu – mówi Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Konsultanci społeczni w Lasach Państwowych

Powołanie społecznych konsultantów to spora zmiana. Dotychczas między leśnikami, a organizacjami ekologicznymi oraz lokalnymi nierzadko dochodziło do konfliktów. Teraz osoby zainteresowane kwestiami dotyczącymi zarządzania lasami i ochrony przyrody mogą zwracać się do konsultantów ds. kontaktów społecznych działających przy każdym z 429 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. Konsultanci są dostępni, aby przyjmować uwagi dotyczące sposobu prowadzenia gospodarki leśnej oraz propozycje dotyczące ochrony środowiska leśnego. Ich rola obejmuje również koordynowanie inicjatyw społecznych związanych z lasami, które są kierowane do nadleśnictw lub regionalnych dyrekcji.

Pomimo nowej funkcji, konsultanci nie przejmują obowiązków sekretariatu ani nie pełnią roli infolinii. Ich praca ma charakter dodatkowy i odbywa się w ramach istniejącego zatrudnienia w Lasach Państwowych, z zachowaniem regularnych godzin pracy tych jednostek.

Rola społeczna lasów doceniona

Wprowadzenie konsultantów to część szerszych działań systemowych, mających na celu podniesienie roli ochronnej i społecznej lasów. W ramach tych działań, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przeszła zmiany organizacyjne, wskutek których powstał nowy pion zajmujący się ochroną zasobów naturalnych. Specjalny zespół pracuje nad propozycjami ochrony lasów, współpracując z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a także nad tworzeniem jednolitych kryteriów, które umożliwią określenie obszarów wyłączonych z gospodarki leśnej.

- Leśnictwo skupia szereg interesariuszy, którzy nie zawsze mają świadomość łączących ich współzależności. Przyjmując kierunek na ochronę lasów, nie możemy zapominać o ich roli gospodarczej. Naszym zadaniem jest, by w sposób przemyślany i mądry doprowadzić do tego, by wzrost ochronnej roli lasów odbył się z korzyścią dla wszystkich przedstawicieli strony społecznej – deklaruje Witold Koss.