Drewno już teraz nie jest pozyskiwane z 9-13 proc. obszarów zarządzanych przez Lasy Państwowe; dojście do celu 20-proc. ograniczenia wycinki może zająć kilka lat - mówiŁ w wywiadzie dla PAP wiceszef LP Jerzy Fijas. Po raz pierwszy Lasy Państwowe przyznały zatem, że zrealizują zawarty w umowie koalicji 15 października cel wyłączenia z gospodarki 20 procent terenów leśnych.

Wywiad PAP z Jerzym Fijasem, wicedyrektorem Lasów Państwowych, dotyczył planów wyłączenia 20% najcenniejszych obszarów leśnych z pozyskania drewna, co jest zgodne z umową koalicyjną. Fijas podkreślał, że Lasom Państwowym nie jest obcy cel ograniczenia wykorzystania drewna z tych obszarów, zaznaczając, że w unijnych dokumentach cel ten jest nawet wyższy. Instytucje leśne są świadome wyzwań i pracują nad ich realizacją od lat, mając już wyznaczone obszary, na których ograniczono lub zaniechano pozyskiwania drewna.

Ile lasów nie jest wycinanych?

Obecnie szacuje się, że od 9 do 13% obszarów leśnych jest wyłączonych z pozyskania, co oznacza, że do osiągnięcia 20% celu konieczne jest wyłączenie dodatkowych 5 do 7% obszarów. Fijas uważa, że dyskusja o ochronie cennych przyrodniczo obszarów jest ważna, ale musi być prowadzona mądrze, z uwzględnieniem złożoności tematu i kryteriów wyłączenia.

Fijas: Ważna jest ścieżka dojścia do celu 20 proc.

-Rzeczywiście dyskusja dotyczyć będzie terenów, na których planowane jest pozyskanie drewna bądź jest ono prowadzone. Ważna jest ścieżka dojścia do celu 20 proc. Nie słyszałem, żeby ktoś kwestionował ochronę cennych przyrodniczo obszarów. To jest wartość sama w sobie, ale bardzo ważne jest, by mądrze dochodzić do tych celów, mając na względzie złożoność materii, z którą się mierzymy. Konieczne jest określenie kryteriów. Tego nie da się osiągnąć w ciągu roku czy dwóch lat. Czekają nas wielostronne rozmowy przede wszystkim z podmiotami, które żyją z lasu, funkcjonują w łańcuchu leśno-drzewnym. Nie można zapomnieć, że przemysł drzewny jest bardzo istotnym elementem krajowej gospodarki. - mówił wiceszef LP Jerzy Fijas.

Wicedyrektor Lasów Państwowych również, że ochrona tych terenów nie powinna negatywnie wpływać na polską gospodarkę i sektor drzewny, wskazując na konieczność szerokiego spojrzenia na problem, w tym zmian klimatycznych, które wpływają na lasy. Zmiany te wymagają adaptacji i nowych podejść w zarządzaniu lasami, zwiększając obszary przeznaczone na naturalną regenerację.

Jak zwiększenie powierzchni wyłączonej z gospodarki wpłynie na pozyskanie drewna?

Fijas nie jest w stanie precyzyjnie określić, jak osiągnięcie celu 20 procent wpłynie na ilość pozyskiwanego drewna, ale podkreśla, że analiza i planowanie są w toku. Wymaga to również rozmów z podmiotami zależnymi od lasu i przemyśle drzewnym, które są istotną częścią gospodarki.

Na zakończenie Fijas zaznacza, że konieczna może być zmiana ustawy o lasach, aby dostosować ją do nowych wyzwań, w tym zmian klimatycznych i potrzeb społecznych wokół ochrony lasów. Wicedyrektor LP podkreśla też potrzebę nowej strategii leśnej oraz jasnych zasad dotyczących zarządzania lasami w Polsce.