Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wyborczym głos można oddać przez ustanowionego pełnomocnika. Kto może głosować za pośrednictwem pełnomocnika? W jaki sposób składa się wniosek o pełnomocnictwo i czy można go wycofać?

Wybory samorządowe 2024 – kiedy odbędzie się głosowanie?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 14 dni po przeprowadzeniu pierwszej, czyli 21 kwietnia 2024 r.

Wybory samorządowe 2024 – kto może za pośrednictwem pełnomocnika?

Zgodnie z ustawodawstwem wyborczym, za pośrednictwem aktu pełnomocnictwa mogą głosować:

  • wyborcy ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem niepełnosprawności,
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Warto pamiętać, że jeżeli osoba uprawniona do głosowania, zgłosi chęć głosowania korespondencyjnego, to nie może głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

Wybory samorządowe 2024 – w jaki sposób złożyć wniosek o pełnomocnictwo?

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać w urzędzie gminy, w którym osoba wnioskująca jest ujęta w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców lub za pomocą usługi na stronie gov.pl. Po złożeniu wniosku gmina sporządza akt pełnomocnictwa do głosowania, który uprawnia do głosowania za pośrednictwem ustanowionego pełnomocnika. Jednak termin składania powyższych, w przypadku kwietniowych wyborów samorządowych, minął bezpowrotnie, ponieważ zgodnie z kalendarzem wyborczym można było to zrobić do 29 marca 2024 r.

Wybory samorządowe 2024 – kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może zostać tylko osoba posiadająca prawa wyborcze. Warto pamiętać tym, że pełnomocnictwo można wycofać. W tym celu należy przygotować stosowne oświadczenie i złożyć je w urzędzie gminy, najpóźniej w piątek, 5 kwietnia 2024 r. Oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa może także dostarczyć Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu głosowania, czy 7 kwietnia 2024 r.

Wybory samorządowe 2024 – kogo wybieramy?

W planowanych na 7 kwietnia 2024 r. wyborach samorządowych będziemy wybierać:

  • radnych gmin,
  • radnych powiatów,
  • radnych sejmików województw,
  • radnych dzielnic m.st. Warszawy,
  • wójtów,
  • burmistrzów,
  • prezydentów miast.

Państwowa Komisja Wyborcza edukuje

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała cykl materiałów poświęconych wyborom samorządowym, a przeznaczonych dla wyborców. Komunikaty, w postaci krótkich filmów instruktażowych, zostały zamieszczone m.in. na oficjalnym kanale PKW na platformie YouTube. Jest wśród nich także materiał pt.: "Jak zagłosować przez pełnomocnika?", który w zwięzłej, trwającej prawie półtorej minuty formule, prezentuje najważniejsze informacje dotyczące tematu.