Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wyborczym głos można oddać korespondencyjnie. Kto może w ten sposób głosować? W jaki sposób zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego? Jak odbywa się takie głosowanie?

Wybory samorządowe 2024 – kiedy odbędzie się głosowanie?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 14 dni po przeprowadzeniu pierwszej, czyli 21 kwietnia 2024 r.

Wybory samorządowe 2024 – kto może głosować korespondencyjnie?

Zgodnie z ustawodawstwem wyborczym, uprawnienie do głosowania korespondencyjnego mają:

 • wyborcy ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem niepełnosprawności,
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Wybory samorządowe 2024 – jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu. Można to zrobić ustnie, pisemnie lub elektronicznie za pomocą usługi na stronie gov.pl. Jednak termin zgłaszania, w przypadku kwietniowych wyborów samorządowych, minął bezpowrotnie, ponieważ zgodnie z kalendarzem wyborczym można było to zrobić do 25 marca 2024 r.

Należy pamiętać, że jeżeli osoba uprawniona do głosowania, zgłosi chęć głosowania korespondencyjnego, to nie może głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

W jaki sposób odbywa się głosowanie korespondencyjne?

Osoba, która złożyła chęć głosowania korespondencyjnego, najpóźniej sześć dni przed wyborami otrzymuje pakiet wyborczy zawierający m.in. karty do głosowania oraz oświadczenie. Po oddaniu głosu kartę lub karty należy włożyć do koperty na kartę do głosowania i ją zakleić. Następnie należy podpisać oświadczenie i razem z kopertą z kartami umieścić w kopercie zwrotnej, którą również trzeba zakleić. Oddany w ten sposób głos można:

 • przekazać listonoszowi (taki zamiar musi zostać zgłoszony listonoszowi w momencie odbioru pakietu wyborczego),
 • zanieść na pocztę,
 • zanieść do swojego lokalu wyborczego w dniu głosowania (oddając członkowi komisji).

Warto podkreślić, że koperty zawierającej głos oddany w formie korespondencyjnej nie należy wrzucać do urny do głosowania w lokalu wyborczym.

Wybory samorządowe 2024 – kogo wybieramy?

W planowanych na 7 kwietnia 2024 r. wyborach samorządowych będziemy wybierać:

 • radnych gmin,
 • radnych powiatów,
 • radnych sejmików województw,
 • radnych dzielnic m.st. Warszawy,
 • wójtów,
 • burmistrzów,
 • prezydentów miast.

Państwowa Komisja Wyborcza edukuje

Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała cykl materiałów poświęconych wyborom samorządowym, a przeznaczonych dla wyborców. Komunikaty, w postaci krótkich filmów instruktażowych, zostały zamieszczone m.in. na oficjalnym kanale PKW na platformie YouTube. Jest wśród nich także materiał pt.: "Jak zagłosować korespondencyjnie", który w trwającej dwie minuty zwięzłej formule, prezentuje najważniejsze informacje dotyczące tematu.