W całej Polsce zarejestrowano 5731 kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W 412 gminach na funkcję włodarza jest tylko jeden kandydat, ale nie oznacza to, że wybory się tam nie odbędą - wyborcy, podobnie jak podczas referendum, opowiedzą się za lub przeciwko kandydatowi. W wyborach samorządowych wybierzemy blisko 47 tys. radnych. W całej Polsce o mandat powalczy ponad 183 tys. kandydatów. Najwięcej kandydatów na radnych - ponad 21 tys. - wystawiło PiS. Trzecia Droga zarejestrowała blisko 15 tys. kandydatów, a KO - blisko 13 tys.

W wyborach samorządowych w całej Polsce wybierzemy blisko 2,5 tys. włodarzy: 1464 wójtów, 906 burmistrzów, 107 prezydentów miast oraz 46 558 radnych, z czego 39 416 do rad gmin, miast i miejskich, 6170 do rad powiatów, 552 do sejmików wojewódzkich, a 420 do rad dzielnic Warszawy.

Kandydaci na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Jeśli w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta zgłoszono co najmniej dwóch kandydatów, za wybranego uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, dwa tygodnie po pierwszym głosowaniu przeprowadza się drugą turę wyborów. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Za wybranego w II turze uważa się tego kandydata, który otrzymał więcej ważnie oddanych głosów.

Do starcia tylko dwóch kandydatów na włodarzy w pierwszej turze wyborów dojdzie w 860 gminach w Polsce.

Wybory z udziałem jednego kandydata

Wybory włodarza odbywają się nawet, jeśli startuje tylko jeden kandydat. Wówczas wyborcy, podobnie jak podczas referendum, opowiadają się za lub przeciwko kandydatowi. Wyborcy na kartach do głosowania udzielają kandydatowi poparcia głosując na "tak" lub "nie". Jeśli kandydat uzyska więcej niż połowę głosów na "tak", zostanie wójtem, burmistrzem lub prezydentem. Jeśli kandydat tej większości nie uzyska, wójta wybiera nowo wybrana rada gminy w tajnym głosowaniu.

W kwietniowych wyborach samorządowych jednego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zarejestrowano w 412 gminach.

Kandydaci na radnych

W całym kraju wszystkie komitety wyborcze zarejestrowały 183 121 kandydatów na radnych, z czego 5440 to kandydaci na radnych sejmików województw, 42 671 to kandydaci na radnych powiatów, 45 022 to kandydaci na radnych gmin, miast i miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców, 87 424 to kandydaci na radnych gmin, miast i miejskich do 20 tys. mieszkańców, a 2564 to kandydaci na radnych dzielnic Warszawy.

Najwięcej kandydatów z PiSu

Spośród sześciu komitetów o zasięgu ogólnopolskim, najwięcej kandydatów na radnych - 21 185 - zarejestrował Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

W wyborach do rad dzielnic Warszawy PiS wystawiło 532 kandydatów (średnia wieku 56 lat). Do rad gmin, miast i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców PiS zarejestrowało 4991 kandydatów (średnia wieku 49 lat), a do rad gmin, miast i miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców - 6747 kandydatów (średnia wieku 54 lata). Z list PiS wystartuje 8195 kandydatów do rad powiatów (średnia wieku 53 lata). Komitet zarejestrował też 720 kandydatów do sejmików województw (średnia wieku 54 lata).

Kandydaci Trzeciej Drogi

Z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe wystartuje 14 962 kandydatów na radnych.

Trzecia Droga wystawi 280 kandydatów w wyborach do stołecznych dzielnic (średnia wieku 44 lata). Do rad gmin, miast i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców Trzecia Droga zarejestrowała 5638 kandydatów (średnia wieku 48 lat), a do rad gmin, miast i miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców - 2386 kandydatów (średnia wieku 45 lat). Z list Trzeciej Drogi wystartuje 5939 kandydatów do rad powiatów (średnia wieku 50 lat). Komitet wystawił też 719 kandydatów do sejmików województw (średnia wieku 49 lat).

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska wystawi 12 787 kandydatów na radnych.

W wyborach do rad dzielnic Warszawy KO zarejestrowała 568 kandydatów (średnia wieku 48 lat). Do rad gmin, miast i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców KO zgłosiła 1181 kandydatów (średnia wieku 47 lat), a do rad gmin, miast i miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców - 5104 kandydatów (średnia wieku 48 lat). Z list KO wystartuje 5214 kandydatów do rad powiatów (średnia wieku 51 lat), a do sejmików województw - 720 kandydatów (średnia wieku 52 lata).

Kandydaci Lewicy

Z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica wystartuje 3106 kandydatów na radnych.

Lewica zarejestrowała 326 kandydatów do rad dzielnic Warszawy (średnia wieku 37 lat). Do rad gmin, miast i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców Lewica zarejestrowała 353 kandydatów (średnia wieku 49 lat), a do rad gmin, miast i miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców - 885 kandydatów (średnia wieku 47 lat). W wyborach do rad powiatów Lewica wystawiła 844 kandydatów (średnia wieku 51 lat). Z list Lewicy wystartuje 698 kandydatów do sejmików województw (średnia wieku 48 lat).

Kandydaci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy zarejestrował 2119 kandydatów na radnych.

Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy nie zarejestrowali żadnego kandydata do rad dzielnic Warszawy. Do rad gmin, miast i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców komitet zarejestrował 126 kandydatów (średnia wieku 39 lat), a do rad gmin, miast i miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców - 788 kandydatów (średnia wieku 42 lata). Z list Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców wystartuje 499 kandydatów do rad powiatów (średnia wieku 40 lat). W wyborach do sejmików województw komitet wystawił 706 kandydatów (średnia wieku 42 lata).

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" wystawi w wyborach 1199 kandydatów na radnych.

W wyborach do rad dzielnic Warszawy ten komitet wystawi 23 kandydatów (średnia wieku 48 lat). Do rad gmin, miast i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" zarejestrował 363 kandydatów (średnia wieku 43 lata), a do rad gmin, miast i miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców - 86 kandydatów (średnia wieku 43 lata). Z list komitetu wystartuje 242 kandydatów do rad powiatów (średnia wieku 48 lat). Komitet zarejestrował też 485 kandydatów do sejmików województw (średnia wieku 44 lata).

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Tam, gdzie będzie ona konieczna, druga tura wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta odbędzie się 21 kwietnia.