Odwołano Stanisława Wojterę z funkcji prezesa. Jednocześnie rada nadzorcza Polskich Portów Lotniczych delegowała przewodniczącego rady Łukasza Chaberskiego do czasowego pełnienia tej funkcji.

Jak podano w komunikacie spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Porty Lotnicze podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu rady nadzorczej Patryka Felmeta i Filipa Żelaznego. W skład rady została powołana Iwona Zalewska-Malesa.

Natomiast 29 lutego 2024 r. rada podjęła uchwały o odwołaniu Stanisława Wojtery, prezesa zarządu i Witolda Janiszewskiego, członka zarządu ds. korporacyjnych.

W składzie zarządu pozostała Monika Niewczas.

Rada delegowała Łukasza Chaberskiego, przewodniczącego rady nadzorczej PPL S.A. do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu PPL S.A.