Celem państwa powinno być wspieranie lub wręcz organizowanie procesów rozbudowy sieci - powiedział w wywiadzie dla PAP prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko. Zapowiedział, że w przyszłości uruchomiona zostanie procedura selekcyjna na pasmo 700 Mhz.

Celem państwa powinno być wspieranie lub wręcz organizowanie procesów rozbudowy sieci - powiedział w wywiadzie dla PAP prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko. Zaznaczył, że jego zdaniem jest to medium niezbędne, a substytucja usług, czyli wybór pomiędzy światłowodem i 5G, powinna być dostępna dla każdego.

Zapytany o plany na przyszłość sieci 5G w Polsce, prezes zapowiedział, że niedługo zostanie uruchomiona procedura selekcyjna na pasmo 700 MHz, a później rozpoczną się rozmowy na temat trzeciego pasma pionierskiego, czyli tak zwanego pasma milimetrowego 26 - 28 GHz. Jak wyjaśnił "to są 3 podstawowe pasma, które we wszystkich dokumentach są wymieniane jako pionierskie, czyli podstawowe, dla zbudowania całego ekosystemu 5G".

"Jednocześnie, żeby poprawić sytuację podmiotów niebędących podmiotami czysto komercyjnymi, takich jak spółki miejskie czy gminne, uruchomiliśmy i zbudowaliśmy mechanizm dostępu do pasma 3,8-4,2 GHz, który umożliwi innym niekomercyjnym podmiotom budowę sieci i usług wykorzystujących 5G" - dodał.

Szef Urzędu wyjaśnił, że sieci niekomercyjne są okazją do stworzenia prawdziwego Smart City. Wskazał również, że lokalne sieci 5G pozwolą np. zbierać dane z całego szeregu czujników o mieście i wykorzystywać je do ułatwienia życia mieszkańcom. Jako przykład podał łatwe orientowanie się, gdzie są największe potrzeby postawienia przystanku komunikacyjnego, czy też jakie trasy powinny obierać śmieciarki i z jaką regularnością powinny się poruszać. Wymienił również dynamiczne sterowanie światłami i ruchem ulicznym.

Prezes UKE wyjaśnił również, że chociaż stworzenie takiego systemu Smart City było możliwe już w poprzednich standardach sieci, to jednak dopiero 5G, ze względu na swoją wydajność energetyczną (10 razy oszczędniejsza niż 3G i 4 razy niż 4G) oraz unikatowe możliwości, staje się interesującym rozwiązaniem dla miast.

Zapytany o przyszłość rozwoju sieci telekomunikacyjnych, Jacek Oko powiedział, że sieci 6G pójdą dalej drogą sieci definiowanych dla urządzeń, czyli będą rozbudowywać internet rzeczy, komunikację m2m (ang. machine-to-machine) i wspierać komunikację systemów autonomicznych. Zwrócił uwagę, że nowe standardy sieci pojawiają się mniej więcej raz na dekadę, i że obecnie o nowym standardzie mówi się w kontekście lat 2027-2028. Zwraca też uwagę, że zanim pojawią się nowe sieci, obecnie budowana infrastruktura musi się zwrócić finansowo.

"Sieci przyszłości będą dążyły do zwiększenia wydajności systemu, i tu jestem pewny, że transmisja jeszcze przyspieszy, i będziemy mieć systemy jeszcze wydajniejsze transmisyjnie i energetycznie". Dodał, że "nasz dostęp do systemów medycyny wirtualnej się zwiększy". Zaznaczył również, że według niego na rozwoju sieci przyszłości znacząco skorzysta edukacja.

Zwrócił jednak uwagę, że jest sceptyczny co do systemów autonomicznych w motoryzacji już w tej generacji, ze względu na potrzebę stworzenia bardzo złożonych systemów czujników. Podkreślił jednak, że w komunikacji zbiorowej jak najbardziej takie systemy autonomiczne powstaną. Zaznaczył, że w wielu europejskich aglomeracjach już występują, więc będą się one rozwijać i w przyszłości. (PAP)