Najbliższa niedziela będzie niehandlowa. Tego dnia sklepy i galerie handlowe pozostaną ustawowo zamknięte. Na szczęście przepisy przewidują wyjątki od tego zakazu. Gdzie mamy szansę zrobić zakupy? Które sklepy będą otwarte w nadchodzącą niedzielę?

Czy niedziela 11 lutego 2024 r. będzie niedzielą handlową?

Niedziela handlowa czy niehandlowa? Odpowiedź zmartwi miłośników niedzielnych zakupów, w najbliższą niedzielę obowiązywał będzie ustawowy zakaz handlu. W związku z tym sklepy i galerie handlowe będą zamknięte. Niedziela, 11 lutego 2024 r. jest bowiem niedzielą niehandlową.

Zakaz handlu w niedzielę 11 lutego 2024 r. – ustawowe ograniczenia

Ustawowe bariery wynikają z treści Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 4 lutego 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

  • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Gdzie będzie można zrobić zakupy w niedzielę, 11 lutego 2024 r.?

Przepisy przewidują pewne wyjątki od ustawowego zakazu handlu. Jak wynika z treści Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, zakaz nie obejmuje niektórych rodzajów działalności. Dotyczy to, m.in. stacji paliw, aptek i punktów aptecznych, placówek pocztowych, gastronomii czy kwiaciarni. Warto dodać, że zakaz ten nie dotyczy również placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

W prowadzonych w powyższy sposób placówkach handlowych, czynności handlowe mogą być wykonywane, nieodpłatnie, w dni objęte zakazem handlu, przez osoby najbliższe wobec przedsiębiorcy, tj. małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków lub dziadków, pod warunkiem, że wskazane osoby nie są u niego zatrudnione – wyjaśnia w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM.

W związku z powyższym, 11 lutego niektóre placówki handlowe, lokalne sklepy oraz sieci, m.in. Żabka, mogą być czynne. Ich godziny otwarcia mogą jednak być różne, więc warto sprawdzić to indywidualnie.

Czy w lutym 2024 r. będzie niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują bowiem, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Wszystkie lutowe niedziele będą zatem niehandlowe. Najbliższa niedziela bez zakazu handlu przypadnie dopiero 24 marca 2024 r. na tydzień przed Wielkanocą. Kolejna niedziela handlowa będzie 28 kwietnia, natomiast maj, podobnie, jak luty będzie miesiącem z zakazem handlu we wszystkie niedziele tego miesiąca.