Wielkie odliczanie do tegorocznych wyborów samorządowych już trwa. Do Państwowej Komisji Wyborczej zgłasza się coraz więcej komitetów wyborczych, a w przestrzeni publicznej kolejni kandydaci deklarują swoje kandydatury. Co warto wiedzieć o kwietniowych wyborach samorządowych? Kto ma prawo głosu, a kto nie? Kogo będziemy wybierać i dlaczego nasze uczestnictwo w tych wyborach jest takie ważne?

Wybory samorządowe 2024: Kiedy głosowanie?

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 14 dni po przeprowadzeniu pierwszej, czyli 21 kwietnia 2024 r.

Wybory samorządowe 2024: Kogo wybieramy?

W zaplanowanych na 7 kwietnia 2024 r. wyborach samorządowych będziemy wybierać:

 • radnych gmin,
 • radnych powiatów,
 • radnych sejmików województw,
 • radnych dzielnic m.st. Warszawy,
 • wójtów,
 • burmistrzów,
 • prezydentów miast.

Ekspert: "Samorząd terytorialny jest najbliżej spraw, które nas wszystkich dotyczą"

O tym, jak ważne są te wybory, przypomina w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl dr Patryk Kuzior, adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i samorządowiec.

Nadchodzące wybory samorządowe, jak każde wybory w demokratycznym państwie, są ważne dla nas wszystkich. Każdy, kto ma miejsce stałego zamieszkania na terenie Polski, jest bowiem członkiem przynajmniej dwóch wspólnot samorządowych, czyli gminnej na poziomie lokalnym oraz wojewódzkiej na poziomie regionalnym, a znaczna część z nas nawet trzech, ponieważ jeszcze dochodzi kolejny szczebel lokalny, jakim jest powiat. Niezależnie od poziomu naszego zainteresowania polityką musimy zdać sobie sprawę, że to samorząd terytorialny jest najbliżej tych przyziemnych, ale jednocześnie bardzo ważnych spraw, takich jak choćby zagospodarowanie przestrzeni, w której żyjemy, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, stan dróg, edukacja publiczna, kultura i wiele innych kwestii, które nas wszystkich dotyczą. Niezwykle ważne jest więc kto i jak będzie tymi sprawami się zajmował– podkreśla samorządowiec.

Wybory samorządowe 2024: Kto może głosować?

Wybory samorządowe są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.Uczestniczyć w nich mogą tylko pełnoletni obywatele Polski, posiadający aktywne prawo wyborcze oraz mający stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania danej rady. Dokładnie określa to Kodeks wyborczy, który wskazuje, że czynne prawo wyborcze ma w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego:

 • rady gminy – obywatel polski, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy,
 • rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa,
 • w wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.

Wybory samorządowe 2024: Kto nie może głosować?

Niestety nie wszyscy będą mogli zagłosować w kwietniowych wyborach samorządowych. Wspomniany wyżej Kodeks wyborczy wskazuje, że prawa wybierania nie ma osoba:

 • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.