Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - na wniosek Skarbu Państwa, akcjonariusza reprezentującego 35,01% kapitału zakładowego - podjęło uchwałę w sprawie powołania Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa giełdy, podała spółka. Wcześniej NWZ odwołało z funkcji prezesa Marka Dietla.

Decyzje o powołaniu nowego prezesa i odwołaniu poprzedniego wejdą w życie z dniem doręczenia spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie zarządu giełdy.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)