Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał dziś (02.02.2024) sędziego Kamila Zaradkiewicza z funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Jednocześnie Bodnar powołał na p.o. Dyrektora KSSiP sędziego Ryszarda Sadlika. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony konkurs na nowego dyrektora Szkoły.

Kontrowersje wokół Kamila Zaradkiewicza

Sędzia Kamil Zaradkiewicz do połowy 2016 r. był dyrektorem zespołu orzecznictwa i studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, a następnie dyrektorem Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości. Od października 2018 r. jest sędzią w Izbie Cywilnej SN.

W listopadzie ub.r. ówczesny minister sprawiedliwości, PG Zbigniew Ziobro powołał Zaradkiewicza na funkcję dyrektora KSSiP. Kandydaturę Zaradkiewicza pozytywnie zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa; za głosowało wówczas 13 członków Rady, przeciw było trzech.

Decyzję powołania sędziego Zaradkiewicza na dyrektora KSSiP skomentował wtedy członek KRS, senator Krzysztof Kwiatkowski.

"Kolejny skandal - Zbigniew Ziobro powołał na 5-letnią kadencję nowego dyrektora KSSiP. Kamil Zaradkiewicz nie stawił się na posiedzeniu KRS, żeby odpowiedzieć na nasze pytania: czy dopuścił się mobbingu jako przełożony w Trybunale Konstytucyjnym? Ale - nominacje przyjął" - napisał Kwiatkowski na platformie X.

Sędzia Zaradkiewicz pisał wówczas na platformie X: "Choćby powtarzali swoje kłamstwa w nieskończoność, pozostaną one tylko kłamstwami. I na pewno mnie nie złamią".

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że "KSSiP jest niezwykle ważnym podmiotem, który odgrywa kluczową rolę w kształceniu sędziów i prokuratorów". "Jego sprawne funkcjonowanie i wysoki poziom nauczania są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości" - zaznaczono.

Konkurs na nowego dyrektora KSSiS

Konkurs na stanowisko dyrektora KSSiP przeprowadzi 7-osoba komisja pod przewodnictwem prof. Mirosława Wyrzykowskiego (sędziego TK w stanie spoczynku). W jej skład wejdzie też:

  • 2 prokuratorów
  • 2 sędziów
  • 2 przedstawicieli środowiska akademickiego.

KSSiP odgrywa kluczową rolę w kształceniu sędziów i prokuratorów.

Czym jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury?

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury działa od 2009 roku. Jest to jedyna instytucja centralna, która odpowiada za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądów powszechnych i prokuratury w Pol­sce.

Szkoła prowadzi aplikacje zawodów prawniczych, szkoli sędziów i prokuratorów, prowadzi analizy i badania, pozwalające na wypracowanie odpowiednich standardów dot. kompetencji i kwalifikacji. KSSiP współpracuje także ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. (PAP)

kom/ mja/ par/