Przypadająca po Święcie Trzech Króli pierwsza niedziela 2024 r. nie będzie niedzielą handlową. Najbliższa tegoroczna niedziela podczas której zrobimy zakupy przypada bowiem 28 stycznia. Czy 7 stycznia zrobimy jakiekolwiek zakupy? Które sklepy będą otwarte w nadchodzącą niedzielę?

7 stycznia 2024 r.: Niedziela handlowa czy niehandlowa?

Przypadająca po Święcie Trzech Króli pierwsza niedziela 2024 r. nie będzie handlową. W niedzielę, 7 stycznia obowiązywał będzie ustawowy zakaz handlu za którego złamanie grożą wysokie kary grzywny. Przepisy mówią, że "Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł."

Czy w styczniu 2024 r. będzie niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują bowiem, że niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Pierwsza tegoroczna niedziela handlowa przypadnie zatem 28 stycznia. Natomiast w lutym wszystkie niedziele będą z ustawowym zakazem handlu, zaś kolejna handlowa niedziela przypadnie dopiero w marcu.

Zakaz handlu w niedzielę 7 stycznia 2024 r: Ustawowe ograniczenia

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w niedzielę, 7 stycznia 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

  • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Zakaz handlu w niedzielę 7 stycznia 2024 r: Otwarte niektóre placówki

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje pewne wyjątki. Zgodnie z jej treścią zakaz handlu nie obejmuje niektórych rodzajów działalności. Wśród miejsc wyłączony z zakazu są, m.in. stacje paliw, kwiaciarnie, a także gastronomia – kawiarnie czy cukiernie. Ponadto zakaz ten nie obowiązuje również w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. W związku z tym w niedzielę 7 stycznia niektóre lokalne sklepy oraz sieci, m.in. Żabka mogą być czynne, jednak godziny otwarcia poszczególnych placówek trzeba sprawdzać indywidualnie.