Rada Mediów Narodowych powołała Michała Adamczyka na prezesa TVP - przekazała we wtorek w mediach społecznościowych posłanka PiS i członkini RMN Joanna Lichocka.

Przywrócenie ładu korporacyjnego

"Rada Mediów Narodowych powołała Michała Adamczyka na prezesa TVP. Jego głównym zadaniem jest przywrócenie ładu korporacyjnego i zatrzymanie działań na szkodę spółki. Mamy nadzieję, że minister kultury zaprzestanie łamania prawa" - poinformowała Lichocka na platformie X (dawniej Twitter).

W poniedziałek członek RMN Marek Rutka poinformował na platformie X, że przewodniczący Rady Krzysztof Czabański zwołał posiedzenia Rady na wtorek i na wszystkie kolejne dni do końca grudnia. W porządku posiedzeń RMN znalazło się omówienie sytuacji w spółkach mediów publicznych i sprawy różne.

Rzetelność mediów publicznych

W ubiegły wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Resort kultury poinformował w środowym komunikacie, że szef MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na Kodeks spółek handlowych, odwołał 19 grudnia br. dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz ich rady nadzorcze.

Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które z kolei wyłoniły nowe zarządy tych firm.

W poniedziałek dotychczasowy szef rady nadzorczej TVP Maciej Łopiński w liście opublikowanym na mediach społecznościowych poinformował, że 24 grudnia na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. został delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. Jak wskazał, decyzja ta zapadła w związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Mateusza Matyszkowicza z zajmowanej funkcji.

Minister kultury

Do tych informacji odniósł się minister kultury i dziedzictwa narodowego w oświadczeniu opublikowanym na portalu X. Oświadczył, że w związku z odwołaniem w dniu 19 grudnia 2023 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (WZA) poprzedniej Rady Nadzorczej Spółki oraz powołaniem w tym dniu przez WZA nowej Rady Nadzorczej Spółki, wszelkie czynności odwołanej przez WZA Rady Nadzorczej są nieważne z mocy prawa. "Zatem uchwała odwołanej Rady Nadzorczej Spółki z 24 grudnia 2023 roku o delegowaniu członka odwołanej Rady Nadzorczej (Pana Macieja Łopińskiego) na stanowisko prezesa Zarządu Spółki, jest prawnie bezskuteczna, ponieważ została podjęta przez organ nieistniejący" - stwierdził.

"W tej chwili legalna Rada Nadzorcza Spółki, powołana na WZA w dniu 19 grudnia 2023 roku, działa w składzie: Pan Piotr Zemła - Przewodniczący, Pan Maciej Taborowski - Wiceprzewodniczący, Pani Anisa Gnacikowska - Sekretarz. Prezesem Zarządu Spółki, powołanym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 grudnia 2023 roku, jest Pan Tomasz Sygut" - wskazał minister.

Rada Mediów Narodowych może - poza powoływaniem składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP S.A. - wnioskować do walnego zgromadzenia o zmianę statutów spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej, wyraża zgodę na zmiany statutów proponowane przez walne zgromadzenie, wyraża zgodę na powoływanie przez Zarząd TVP dyrektorów oddziałów terenowych Telewizji Polskiej S.A. i na tworzenie przez spółki publicznej radiofonii i telewizji przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa, a także określa minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały Spółki Telewizja Polska S.A. w programach ogólnokrajowych.

W skład RMN wchodzi pięciu członków, z których trzech członków wybiera Sejm, a dwóch członków powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie wchodzą w skład Rady Ministrów (kluby opozycyjne).

Kadencja członka Rady trwa 6 lat. W 2022 r. upłynęły kadencje czterech dotychczasowych członków RMN - Juliusza Brauna, Krzysztofa Czabańskiego, Elżbiety Kruk i Joanny Lichockiej. Obecni członkowie Rady - Piotr Babinetz, Krzysztof Czabański i Joanna Lichocka zostali powołani przez Sejm 22 lipca 2022 r., natomiast Marek Rutka został powołany przez Prezydenta RP 27 lipca 2022 r. W składzie Rady zasiada też Robert Kwiatkowski powołany przez Prezydenta RP 10 grudnia 2020 r. Na posiedzeniu 4 sierpnia 2022 r. RMN wybrała na funkcję przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego.