Musimy jak najszybciej podjąć proces legislacyjny i już w styczniu przyjąć niezbędne ustawy, które zaczną przywracać porządek konstytucyjny i będą realizowały kamienie milowe - powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar cytowany w poniedziałkowym komunikacie resortu.

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, w poniedziałek na zaproszenie ministra do siedziby resortu przybyli przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych "czynnie zaangażowanych w obronę wymiaru sprawiedliwości i praworządności w Polsce". W spotkaniu ze strony MS, poza szefem resortu, wzięli udział wszyscy wiceministrowie: Maria Ejchart, Arkadiusz Myrcha, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz Krzysztof Śmiszek.

Jak przekazano minister Bodnar podczas spotkania poprosił o przekazywanie do MS projektów ustaw, które zostały przygotowane przez organizacje i stowarzyszenia. "Zachęcił też obecnych do podjęcia dyskusji na temat najważniejszych problemów i wyzwań, związanych z przywracaniem praworządności oraz naprawą polskiego wymiaru sprawiedliwości" - dodano w komunikacie.

"Musimy jak najszybciej podjąć proces legislacyjny i już w styczniu przyjąć niezbędne ustawy, które zaczną przywracać porządek konstytucyjny i będą realizowały kamienie milowe" - podkreślił Bodnar.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Amnesty International Polska, Ogólnopolskiej Izby Radców Prawnych, Stowarzyszenia im. prof. Z. Hołdy, Fundacji "Wolne Sądy", Fundacja im. S. Batorego, Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, Stowarzyszenia Sędziów "Themis”, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Naczelnej Izby Adwokackiej, Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Archiwum Osiatyńskiego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych.

"Zależy mi na tym, aby nasze dzisiejsze spotkanie było pierwszym z serii spotkań, w czasie których będzie państwo dzielić się z nami swoją wiedzą i pomysłami" - mówił do przedstawicieli zgromadzonych organizacji Bodnar, cytowany w ministerialnym komunikacie.

Ponadto uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej 15 grudnia br. sędzi Sądu Najwyższego Katarzyny Gonery. "Jej nieoceniony wkład w polskie sądownictwo obejmował pełnienie funkcji sędziowskiej w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz aktywne uczestnictwo w Krajowej Radzie Sądownictwa, Zarządzie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" i Zespole Ekspertów przy Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych Pro Familia. Sędzia Katarzyna Gonera była także pierwszą Prezeską Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy – organizacji pozarządowej działającej na rzecz poszanowania praworządności, praw człowieka, rozwoju edukacji prawniczej, współdziałania różnych zawodów prawniczych oraz promocji pomocy prawnej pro bono w Polsce" - przypomniał resort sprawiedliwości.

"Pamiętamy Ją jako zaangażowaną uczestniczkę prac nad projektem ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, gdzie jej profesjonalizm wniósł znaczący wkład w kształtowanie obecnie obowiązującego prawa. Jej oddanie sprawom publicznym oraz sędziowskim wartościom pozostanie niezapomniane. W uznaniu dla wyjątkowych zasług 13 grudnia 2023 r. Katarzyna Gonera została odznaczona Odznaką Honorową Wymiaru Sprawiedliwości. Cześć Jej Pamięci" - napisało MS na swojej stronie. (PAP)

Autor: Marcin Jabłoński

mja/ mir/