W środę o godz. 9. Sejm wznowił obrady; zajmie się obywatelskim projektem noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wprowadzającym finansowanie procedury in vitro. Posłowie wysłuchają też informacji premiera ws. protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej.

Ustawa o wynagrodzeniach zawodów medycznych

Posłowie zajmą się obywatelskim projektem noweli ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Projekt dotyczy podwyższenia wskaźnika, na podstawie którego oblicza się najniższe wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów medycznych.

Sprawa rolników na granicy polsko-ukraińskiej

Posłowie wysłuchają też informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej; w ramach debaty zaplanowano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła.

Ustawa o finansowaniu in vitro

Sejm zajmie się także obywatelskim projektem noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wprowadzającego finansowanie procedury in vitro.

Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt; przyjęła kilka poprawek posłanki KO Agnieszki Pomaski. Jedna z nich zakłada, że co roku z wykonywania ustawy będzie sporządzane sprawozdanie; inna wprowadza nowy termin rozpoczęcia programu finansowania in vitro - jest to 1 czerwca 2024 roku.

Głosowania nad odwołaniem członków komisji

Przewidziano też głosowania nad odwołaniem członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 i zmianami w składach osobowych komisji sejmowych.