Inflacja konsumencka wyniosła 8,2% w ujęciu rocznym we wrześniu 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,4%.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 9,7%, a towarów sięgnął 7,6%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,4% (w tym towarów spadły - o 0,5%, a ceny usług - o 0,2%).

"We wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie transportu (o 2,9%), zdrowia (o 2,6%), żywności (o 0,4%) oraz rekreacji i kultury (o 1,5%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,26 pkt proc., 0,15 pkt proc., 0,11 pkt proc. i 0,09 pkt proc. Wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 2,5%), edukacji (o 4,9%) oraz restauracji i hoteli (o 0,7%), podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,1 pkt proc., 0,06 pkt proc. i 0,04 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 10,1%) oraz mieszkania (o 9,2%), podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 2,49 pkt proc. i 2,32 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,8%), obniżyły ten wskaźnik o 0,27 pkt proc., podał też Urząd.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI we wrześniu w ujęciu r/r