Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami: Milisystem SA oraz Inno-Gene SA - poinformowała we wtorek KNF.

Jak przekazała we wtorek KNF, złożyła do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami: Milisystem SA oraz Inno-Gene SA - w tym przypadku także o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podawania nieprawdziwych danych dotyczących działalności tej spółki i jej akcji.

Spółka Milisystem SA jest notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. "Komisja złożyła zawiadomienie z uwagi na podejrzenie manipulacji w obrocie akcjami tej spółki, przeprowadzonej od 5 maja do 21 września 2022 roku, przez grupę osób fizycznych i podmiotów działających w porozumieniu" - poinformowano.

KNF dodała, że w związku z działalnością części tych osób oraz podmiotów Komisja już wcześniej złożyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami innych spółek: Hub.Tech SA, Inventionmed SA, Softblue SA, Black Pearl SA, Devoran SA (obecnie: Devo Energy SA), Europejski Fundusz Eenergii SA, Boruta-Zachem SA (obecnie Hub.Tech SA).

Komisja informuje, że złamanie zakazu manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR1 i jest zagrożone grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 000 000 zł.

Jak dodała KNF, na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW notowana jest też Inno-Gene SA. Poinformowała, że "złożyła zawiadomienie z uwagi na podejrzenie popełnienia w 2020 roku przestępstw związanych z publikowaniem nieprawdziwych informacji na temat spółki Inno-Gene SA oraz jej akcji". Zdaniem Komisji przekazywane w raportach tej spółki informacje mogły wprowadzać w błąd inwestorów co do rzeczywistej sytuacji finansowej i organizacyjnej Inno-Gene SA. "Działanie to mogło mieć na celu umożliwienie dokonywania transakcji sprzedaży akcji tej spółki po zawyżonej cenie" - wskazano.

KNF przypomniała, że przestępstwo podawania nieprawdziwych danych dotyczących działalności emitenta, które w istotny sposób wpływają na treść informacji, zagrożone jest grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 albo oboma tymi karami łącznie.

Informacja o złożeniu przez Komisję zawiadomienia ma na celu ochronę interesów uczestników rynku finansowego. Poinformowanie inwestorów o sytuacji dotyczącej obrotu akcjami tej spółki wpływa na zwiększenie ich świadomości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych - podano. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta

aop/ amac/