Sejm, który w czwartek po godz. 10 rozpoczął obrady, zajmie się projektem zwiększającym świadczenie 500+ do 800 zł oraz projektem zmian w ustawie o referendum krajowego, który dostosowuje przepisy do przeprowadzania referendum razem z wyborami parlamentarnymi. W porządku obrad jest też wniosek o odwołanie szefa MON.

Na początku czwartkowych obrad Sejm uczcił minutą ciszy zmarłego 22 czerwca br. Henryka Kisielewskiego - ludowca, posła na Sejm II kadencji i byłego wicemarszałka województwa mazowieckiego.

Posiedzenie Sejmu rozpocznie się od debaty nad projektem nowelizacji budżetu na 2023 rok oraz projektem zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. W porządku obrad jest też projekt ustawy dotyczący warunków rozwoju rynku finansowego.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który przewiduje zwiększenie kar za szpiegostwo nawet do dożywocia. Zgodnie z propozycją posłów PiS za udział w działalności obcego wywiadu przeciwko RP ma grozić kara od 5 lat pozbawienia wolności; za udzielanie obcemu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę RP ma grozić kara od 8 lat więzienia albo dożywocie; za udział w działalności obcego wywiadu polegającej na prowadzeniu dezinformacji ma grozić kara od lat 8; za dokonanie sabotażu, dywersji lub prowadzeniu działań o charakterze terrorystycznym wymiar kary ma wynosić od 10 lat więzienia albo dożywocie; za organizowanie lub kierowanie działalnością obcego wywiadu grozić ma kara od 10 lat więzienia lub dożywocie.

Po zakończeniu prac w komisji pod obrady Sejmu trafi również projekt noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która podwyższa świadczenie 500+ do poziomu 800 zł na dziecko. Projekt zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Zwiększenie świadczenia od nowego roku ogłosił w maju prezes PiS podczas kongresu partii "Programowy ul".

W czwartek posłowie rozpatrzą też obywatelski projekt dotyczący tzw. renty wdowiej, wspierany m.in. przez Lewicę i OPZZ. Obecnie w małżeństwie emerytów po śmierci męża kobieta może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną. Obywatelski projekt przewiduje, że wdowa będzie mogła albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50 procent renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50 procent swojej emerytury.

Sejm będzie też debatować, nad wprowadzeniem w Polsce systemu kaucyjnego na jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l oraz metalowe puszki do 1 l. System ten miałby zacząć funkcjonować, wedle przygotowanego w MKiŚ projektu, z początkiem 2025 roku. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe przepisy wdrożą unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

W porządku obrad jest projekt zmian Prawa o ustroju sądów powszechnych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania karnego. Projekt odnosi się do szeregu kwestii i procedur - m.in. uchyla przepis, wprowadzony w związku z pandemią, który zawieszał bieg terminów przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, wprowadzą na stałe możliwość przeprowadzania posiedzeń zdalnych w postępowaniu cywilnym oraz reformuje przepisy dotyczące sądowych kar porządkowych w sądach.

W piątek natomiast posłowie zajmą się również rządowym projektem nowelizacji ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej składa się z medyków (lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych), którzy udzielają pomoc poza terytorium Polski osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. ZPHM prowadzi także działania humanitarne oraz zapewnia transport medyczny.

Po zakończonych pracach w komisji Sejm zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o referendum krajowym. Dostosowuje on przepisy tak, by referendum krajowe mogło odbyć się w tym samym terminie, kiedy wybory prezydenckie, parlamentarne lub do PE poprzez przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godzinach 7 - 21.

Zamiar przeprowadzenia referendum razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi potwierdził w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki - chodzi o referendum ws. relokacji migrantów w UE i proponowanych rozwiązań unijnych w tym obszarze, które zapowiedział w Sejmie w czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Posłowie zajmą się w piątek także wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi, złożonym przez kluby KO i Lewicy. W uzasadnieniu do złożonego w maju wniosku podkreślono, że "działania podejmowane na przestrzeni ostatnich tygodni przez Mariusza Błaszczaka wyraźnie ukazują, że nie jest on osobą na tyle odpowiedzialną, aby w obliczu wojny toczącej się tuż za polską granicą wypełniać stanowisko Ministra Obrony Narodowej". W tym kontekście wymieniono m.in. sprawę rosyjskiej rakiety, który spadła w grudniu pod Bydgoszczą.

Na piątek zaplanowano również pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o lasach, przygotowanego przy wsparciu Suwerennej (wtedy Solidarnej) Polski. Michał Woś (SP) mówił w marcu, że projekt" "będzie chronił kompetencje Polski w zakresie leśnictwa i nie pozwoli na to, żeby te kompetencje były zawłaszczane przez UE".

W piątek wieczorem Sejm będzie głosował nad poprawkami Senatu do ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami, nad senackimi poprawkami do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Sejm rozpatrzy także stanowisko Senatu do ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Przepisy noweli przewidują umożliwienie użycia sił zbrojnych przeciwko zagrożeniom terrorystycznym wobec infrastruktury energetycznej na morzu w tym: gazociągu Baltic Pipe i innych, obiektów i instalacji zapewniających dostęp do portów, morskich farm wiatrowych, podmorskich sieci elektroenergetycznych i światłowodowych.

Na koniec posiedzenia w piątek posłowie wysłuchają informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2022 roku oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce. (PAP)

autor: Mikołaj Małecki, Marcin Jabłoński

mml/ mja/ par/ itm/