Minister aktywów państwowych, działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do Skarbu Państwa, powołał Daniela Obajtka na członka zarządu PKN Orlen nowej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022. Następnie rada nadzorcza spółki powierzyła Danielowi Obajtkowi funkcję prezesa zarządu w okresie nowej wspólnej kadencji, podała spółka.

Obajtek jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym PKN Orlen od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Energa. W latach 2016-2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa. Od czerwca 2016 do lutego 2018 był przewodniczącym rady nadzorczej Dalmor, wymieniono.

"Jako prezes zarządu PKN Orlen stworzył silną multienergetyczną firmę, zdecydowanego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki zrealizowanym w 2022 roku przejęciom Grupy Lotos i PGNiG, a wcześniej Energi, Ruchu czy Polska Press dzisiaj Grupa Orlen posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski, a nawet Europy Środkowej. Co za tym idzie, może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje. Pod kierownictwem pana Daniela Obajtka powstała zintegrowana, nowoczesna grupa, która będzie generować około 400 mld zł przychodu rocznie i obsługiwać ok. 150 mln klientów" - czytamy w komunikacie.

W ramach zaktualizowanej strategii Orlen2030 koncern planuje rekordowe inwestycje w energetykę odnawialną, wydobycie oraz rozwój projektów dotyczących zielonej energii, m.in. w obszarze biogazu i biopaliw. Koncern kontynuuje też rozwój technologii wodorowej, nowoczesnej petrochemii i bezpiecznej energetyki jądrowej.

Na realizację strategicznych projektów, do końca tej dekady, firma przeznaczy około 320 mld zł. PKN Orlen jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku, przypomniano także.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,51 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)