Ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która modyfikuje przepisy m.in. w zakresie umów o pracę i uprawnień rodzicielskich, została już podpisana przez prezydenta i wkrótce zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Na chwilę zamknięcia tego wydania DGP Rządowe Centrum Legislacji podaje, że najpóźniejsza data ogłoszenia nowelizacji w urzędowym publikatorze to 4 kwietnia 2023 r. Można zakładać, że ustawa zostanie opublikowana dokładnie w tej dacie – ogłoszenie w ostatnim z wyznaczonych dni jest bowiem częstą praktyką w przypadku publikacji aktów prawnych.

Jeśli tak się stanie, nowe przepisy k.p. wejdą w życie po upływie 21 dni od wskazanej daty, czyli 26 kwietnia 2023 r.

Nowelizacja k.p., o której mowa, wdraża do polskiego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy: 2019/1152 (tzw. informacyjną) oraz 2019/1158 (tzw. work-life balance).

Nowela k.p. przewiduje wydłużenie urlopu rodzicielskiego o dziewięć tygodni (to część nieprzenoszalna, która w praktyce z reguły będzie przysługiwać ojcom). Na jej mocy zostaną też wprowadzone dwa nowe rodzaje wolnego od pracy – urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki bliskiej osobie (w wymiarze pięciu dni, bezpłatny) oraz zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych (w wymiarze dwóch dni, płatne w wysokości połowy wynagrodzenia).

Na podstawie nowych regulacji pracodawcy będą mieć obowiązek uzasadniania wypowiedzeń umów na czas określony i prowadzenia konsultacji ze związkami. W razie odwołania się od zwolnienia przez zatrudnionych na czas określony sądy będą mogły orzekać przywrócenie do pracy. Zatrudniający będą też musieli przekazywać pracownikom więcej informacji o warunkach zatrudnienia (m.in. o prawie do szkoleń, przerwach w pracy i odpoczynku, nadgodzinach i rekompensacie za nie). Zmiany obejmą też umowy na okres próbny. Ich długość ma zależeć od przewidywanego czasu trwania późniejszej umowy na czas określony. ©℗