Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika o możliwość zmiany harmonogramu wydawania świadectw maturalnych tak, aby umożliwić zainteresowanym podjęcie studiów na uczelniach europejskich.

Takie działanie RPO podjął w związku z otrzymaniem pisma od wnioskodawcy, który stwierdził, że jeżeli nie zostaną wprowadzone zmiany, w tym roku absolwenci polskich szkół średnich nie będą mogli wziąć udziału w rekrutacji na studia w Danii. Podobna sytuacja może dotyczyć innych zagranicznych uczelni, np. w Szwecji. Na tamtejszych uczelniach trzeba złożyć dokumenty do 5 lipca br.

Reklama

Tymczasem – jak podał RPO – jednym z praw przysługujących obywatelom Unii Europejskiej, związanych z obywatelstwem unijnym, jest prawo do swobodnego przemieszczania się i osiedlania na terytorium państw członkowskich. Obejmuje to również kontynuowanie nauki w szkole wyższej.

"W niektórych przypadkach realizacja prawa do nauki w innym państwie unijnym może być jednak utrudniona z powodu braku koordynacji procedur" – zwrócił uwagę RPO.

Według rzecznika w ubiegłym roku problem ten nie pojawił się, bo świadectwa były wydawane kilka dni wcześniej.

"Z informacji przekazanych RPO wynika, że termin składania dokumentów w Danii od kilku lat jest niezmienny – 5 lipca. Była zatem możliwość wzięcia tego pod uwagę przy ogłaszaniu tegorocznego harmonogramu egzaminu ósmoklasisty i maturalnego przez CKE" – podał RPO.

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są pierwszym rocznikiem, który będzie zdawał maturę zgodnie z nową formułą. To rocznik, który pierwszy skończył 8-letnią szkołę podstawową, kończy 4-letnie liceum i uczył się zgodnie z nową podstawą programową.

Maturzyści zdający w nowej formule (tzw. formuła 2023) będą musieli – tak jak dotąd – obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów na poziomie rozszerzonym, maksymalnie do sześciu).

Obowiązkowe są też dla maturzystów dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/