W styczniu w polskiej pieczy zastępczej było 324 dzieci z Ukrainy (zarówno z ukraińskiej pieczy, jak i spoza niej), z czego w instytucjonalnej – 239, a rodzinnej 85 – informuje DGP resort rodziny. Najwięcej przebywa ich w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim.

Z tego ostatniego dowiadujemy się natomiast, że jest tam 628 małoletnich obywateli Ukrainy, którzy w związku z wojną przybyli do Polski, a wcześniej byli umieszczeni w pieczy zastępczej w Ukrainie. Z tej grupy 604 dzieci znajdowało się w opiece instytucjonalnej. Od początku agresji spośród nieletnich, którzy schronienie znaleźli na terytorium województwa łódzkiego, 42 wróciło do Ukrainy. Powód to zakończenie procedur adopcyjnych w kraju pochodzenia.