Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy zwiększającej dotację budżetową dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Będzie to ponad 400 mln zł rocznie dodatkowo.

Głosowało 96 senatorów, za było 94, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Nowela zakłada, że wysokość dotacji dla PFRON na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustalona zostanie na 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok.

Obecna wysokość dotacji w kwocie 676,5 mln zł zostanie zwiększona o ponad 400 mln zł i wyniesie 1,08 mld zł. To wzrost o prawie 60 proc.

Podniesiona zostanie m.in. wysokość dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON. Z 1950 zł do 2400 zł podniesione zostanie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, które zaliczane są do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Z 1200 zł do 1350 zł wzrośnie dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych, które zaliczane są do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które zaliczane są do lekkiego stopnia niepełnosprawności, dofinansowanie zostanie podniesione z 450 zł do 500 zł.(PAP)

Autorka: Agata Zbieg