Polska otrzyma ok. 1,5 mld zł z drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - poinformował podczas poniedziałkowej konferencji minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Środki zostaną przeznaczone m.in. na przyśpieszenie rozwoju średnich miast.

Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda. Porozumienie zakłada, że na innowacje oraz badania i rozwój oraz przyśpieszenie rozwoju średnich miast Polska otrzyma 320,1 mln franków szwajcarskich. Program będzie realizowany do 2029 roku.

"To kolejny program, który będziemy mogli wykorzystać do inwestycji wspierających rozwój gospodarczy i społeczny Polski. Jestem przekonany, że działania polskiego rządu w ramach naszego partnerstwa ze stroną szwajcarską przyczynią się do dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki" – powiedział minister Puda podczas uroczystości podpisania umowy. Zaznaczył, że współpraca ze szwajcarskimi parterami ma obecnie szczególne znaczenie w kontekście zmian społecznych i gospodarczych wywołanych pandemią i rosyjską agresją na Ukrainę.

Z kolei Helene Budliger Artieda wyraziła nadzieję, że "druga edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jeszcze bardziej wzmocni dotychczasowe doskonałe relacje między naszymi krajami, poprawi jakość życia mieszkańców Polski i przyczyni się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych między regionami Polski".

W ramach współpracy realizowane będą dwa programy: Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast, na który przeznaczone zostanie 278,7 milionów franków szwajcarskich (oraz dodatkowo 49,882 mln CHF wkładu krajowego) oraz Program Badania Naukowe i Innowacje - 35 milionów franków szwajcarskich. Umowa przewiduje także Pomoc Techniczną (w tym Fundusz Przygotowawczy) w wysokości 6,4 miliona franków szwajcarskich.

Pytany, kiedy środki z funduszy trafią do Polski, minister Puda wskazał, że "obecnie obie strony – polska i szwajcarska – wspólnie pracują nad szczegółami programów. Dodał, że chciałby, żeby to miało miejsce w przyszłym roku. Wyjaśnił, że fundusze szwajcarskie będą przeznaczone na projekty m.in. związane z efektywnością energetyczną; transportem publicznym, gospodarką wodno-ściekową; ochroną środowiska, zdrowiem; kształceniem zawodowym, migracjami społecznymi i integracją społeczną.

Minister przypomniał, że w poprzedniej edycji program Badania Naukowe i Innowacje zrealizowanych zostało 31 partnerskich projektów badawczych.

Pierwsza edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obejmowała lata 2007-2017. Polska otrzymała 489 milionów franków szwajcarskich. Pieniądze były przyznane na podstawie umowy z 20 grudnia 2007 r. zawartej w Bernie pomiędzy rządem Szwajcarii a rządem RP. Program zakończył się 14 czerwca 2017 r., po 10 latach od decyzji parlamentu szwajcarskiego o przyznaniu Polsce funduszy.

Z I edycji funduszy szwajcarskich dofinansowaliśmy 58 dużych projektów i ponad 1700 mniejszych, m.in. w dziedzinie ochrony środowiska, innowacji w energetyce i działalności MŚP, poprawy infrastruktury transportowej, profilaktyki zdrowotnej. Wsparcie otrzymały podmioty sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.

Szwajcaria, chociaż nie jest członkiem Unii Europejskiej, wspiera rozwój kilkunastu państw Wspólnoty (w tym Polski) poprzez specjalną pulę funduszy. Podpisanie umowy na II edycję Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy poprzedziły uzgodnienia pomiędzy Szwajcarią a UE. W czerwcu 2022 r. Szwajcaria i UE podpisały Memorandum of Understanding, w którym m.in. określono wysokość wsparcia dla tych kilkunastu krajów, na co będą przeznaczone środki i kto z nich skorzysta.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/