Przeszło cztery miesiące temu na łamach DGP informowaliśmy o problemie z rozpatrywaniem wniosków, które są podstawą do wypłaty świadczenia żłobkowego. Teraz słyszymy, że tylko przybrał on na sile.
Przypomnijmy: od 1 kwietnia można składać wniosek o dopłatę do pobytu dziecka w żłobku. Dofinansowanie wynosi do 400 zł miesięcznie. To efekt obowiązującego od początku roku wsparcia dla rodziców. Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Wsparcie żłobkowe przewidziano z kolei na te dzieci, których nie objął RKO.