Sejm znowelizował w czwartek ustawę o gospodarce nieruchomościami, która zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak Centralny Port Komunikacyjny. Odrzucono poprawki opozycji, m.in. zwiększające wysokość bonusów do odszkodowania.

Za znowelizowaniem ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zagłosowało 234 posłów, przeciw było 201, wstrzymało się 12.

Odrzucono wszystkie osiem poprawek zgłoszonych przez opozycję w trakcie drugiego czytania. Poprawki dotyczyły m.in. zwiększenia wysokości bonusów pieniężnych dodawanych do odszkodowania z 20 do 30 proc. wartości nieruchomości oraz z 40 do 50 proc. wartości budynków. Opozycja chciała też zwiększyć o 25 proc. odszkodowania w przypadku, gdy w wyniku wywłaszczenia nastąpiło zerwanie stosunków społecznych lub rodzinnych. Proponowała ponadto, by wysokość odszkodowania nie była niższa niż koszt odtworzenia nieruchomości, a także by wydanie nieruchomości przez osobę wywłaszczoną następowało nie wcześniej niż po 90 dniach od daty wypłaty odszkodowania.

Posłowie nie poparli wniosków Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 o odrzuceniu projektu ustawy w całości.

Zgodnie z ustawą, odszkodowanie za wywłaszczenie ma być powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do odszkodowania dodawany będzie bonus pieniężny, który - po zmianie na etapie prac sejmowych - ma wynieść bazowo 20 proc. wartości nieruchomości oraz 40 proc. wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości i wartości lokalu mieszkalnego.

Przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody nierekompensowane odszkodowaniem.

Ponadto ustawa zakłada szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.(PAP)

kmz/ je/