Od umieszczenia 82 nazwisk w kulach rozpoczęło się we wtorek losowanie sędziów Sądu Najwyższego do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Posiedzenie Kolegium SN w tej sprawie rozpoczęło się po godz. 13. Przewodniczyła mu I prezes SN Małgorzata Manowska, która umieszczała kartki z nazwiskami w nieprzezroczystych kulach, a następnie wylosowała 33 kandydatów. Losowanie było transmitowane w internecie na profilu facebookowym Sądu Najwyższego. Dziennikarze nie uczestniczyli w posiedzeniu, przedstawiciele mediów obserwowali losowanie zdalnie w innej sali SN.

Reklama

"Dzisiaj mamy w SN losowanie sędziów, z których prezydent wyznaczy sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. To pierwszy etap kształtowania docelowego kształtu izby i jej składu na pierwszą kadencję" - powiedział jeszcze przed rozpoczęciem losowania Piotr Falkowski z Centrum Informacyjnego SN. Dopytywany o czas trwania posiedzenia odparł, że losowanie może potrwać co najmniej godzinę.

Procedura losowania sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN

Reklama

Procedurę losowania kandydatów na sędziów do nowej izby szczegółowo określa regulamin SN. "Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że do jednakowych, nieprzezroczystych pojemników wkłada się kartki zawierające nazwiska i imiona sędziów znajdujących się na liście sędziów SN biorących udział w losowaniu" - brzmi fragment regulaminu SN.

Losowanie sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN

Następnie zamknięte kule zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów zostały umieszczone w dużym przezroczystym pojemniku. Po wymieszaniu, I prezes SN Małgorzata Manowska wylosowała 33 pojemniki zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów. "Po każdorazowym wylosowaniu pojemnika zawierającego kartkę z nazwiskiem i imieniem sędziego, przewodniczący Kolegium SN otwiera pojemnik i podaje nazwisko i imię sędziego znajdującego się na kartce wewnątrz pojemnika do wiadomości obecnych na posiedzeniu członków Kolegium SN" - stanowi regulamin.

Nazwiska sędziów wylosowanych do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN

Kandydatami do orzekania w Izbie są: Andrzej Siuchniński, Marek Piertuszyński, Mariusz Łodko, Paweł Wojciechowski, Marek Siwek, Kamil Zaradkiewicz, Marek Dobrowolski, Marcin Krajewski, Grzegorz Misiurek, Maria Szczepaniec, Włodzimierz Wróbel, Adam Redzik, Dariusz Świecki, Krzysztof Staryk, Bohdan Bieniek, Dariusz Dończyk, Marcin Łochowski, Wiesław Kozielewicz, Marek Motuk, Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Tomasz Przesławski, Jerzy Grubba, Barbara Skoczkowska, Tomasz Artymiuk, Roman Trzaskowski, Paweł Księżak, Zbigniew Korzeniowski, Rafał Malarski, Ewa Stefańska, Paweł Kołodziejski, Paweł Grzegorczyk, Jacek Grela.

Przebieg losowania pozytywnie ocenił Piotr Falkowski z Centrum Informacyjnego SN. "Losowanie przebiegło bardzo sprawnie. Członkowie kolegium nie mieli żadnych zastrzeżeń. (...) Kulki nie bardzo chciały słuchać, ale ostatecznie te kulki jednak dały radę" - powiedział Falkowski.

Do procedury formowania nowej Izby i wyłonionych kandydatur odniósł się w rozmowie z dziennikarzami prezes Izby Karnej SN Michał Laskowski. "Mam nadzieję, że prezydent nie powoła nikogo z Izby Dyscyplinarnej. Jakie będą decyzje, trudno powiedzieć. Ja uważam, że najlepiej jakby powołał tzw. starych sędziów, a więc takich, wobec których nie są zgłaszane wątpliwości natury ustawowej i konstytucyjnej, co do sposobu ich powołania" - powiedział sędzia Laskowski.

Zastrzeżenia do procedury tuż przed rozpoczęciem losowania zgłosił prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Piotr Prusinowski. W oświadczeniu podpisanym przez siedmioro sędziów SN wskazano, że m.in. wyznaczenie sędziów nowej izby przez prezydenta stoi w sprzeczności ze standardem "sądu ustanowionego ustawą". Według tych sędziów losowanie i późniejsze wyznaczenie składu nowej izby przez prezydenta narazi Polskę na konieczność wypłaty kolejnych odszkodowań.

Wyniki losowania mają zostać niezwłocznie przekazane prezydentowi, który ostatecznie wyznaczy 11 sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

Kandydaci do obsadzenia nowej izby zostali wylosowani spośród wszystkich sędziów SN z wyjątkiem: I prezes, prezesów izb i rzeczników dyscyplinarnego oraz prasowego. Sędziowie SN nie mogli także odmówić udziału w losowaniu do Izby Odpowiedzialności Zawodowej ani orzekania w tej izbie po ewentualnym wyznaczeniu przez prezydenta.

Losowanie sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN a nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Losowanie sędziów w SN związane jest z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, na mocy której m.in. zakończyła działalność Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

Po wejściu w życie nowelizacji wyznaczono również pięcioro sędziów, którzy tymczasowo orzekają w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i przewodniczącego dwóch wydziałów tej Izby. Jest nim - do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziów na stałą kadencję - sędzia Wiesław Kozielewicz. Obowiązki prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej pełni zaś obecnie I prezes SN.

autor: Mateusz Mikowski