Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Narodowego Banku Polskiego Rafał Sura, były członek Rady Polityki Pieniężnej, został członkiem zarządu NBP. Powołany został na to stanowisko 28 lipca 2022 roku. Z kolei w Monitorze Polskim ukazało się postanowienie Prezydenta RP z dnia 31 maja o powołaniu Rafała Sury na sędziego NSA. Rafał Sura swoją sytuację wyjaśniał w rozmowie z PAP Biznes. Powiedział, że nie jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo nie złożył ślubowania przed prezydentem, natomiast na mocy postanowienia prezydenta RP z 28 lipca 2022 r. jestem członkiem zarządu NBP.

W połowie lipca br. Centrum Informacyjne Senatu poinformowało, że Rafał Sura złożył rezygnację z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej. Kadencja Rafała Sury upływała w listopadzie tego roku.

Reklama

Rafał Sura urodził się 14 maja 1979 roku w Przemyślu. Jest absolwentem prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych o specjalności prawo finansowe, a w 2014 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych o specjalności prawo administracyjne. Od 2003 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Prawnych KUL. Wykładał również w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. W 2007 - stypendysta Towarzystwa Przyjaciół KUL w Lublinie. Kierował zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie. Były członek organów nadzorczych spółek prawa handlowego. Członek Rady Naukowej Przeglądu Sejmowego i Probacji. Był radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Autor publikacji naukowych i opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i administracyjnego. Od 18 listopada 2015 roku do 16 listopada 2016 roku był sędzią Trybunału Stanu. Od 21 września 2021 roku członek zespołu doradczego ministra edukacji i nauki. Od 16 listopada 2016 roku do 21 lipca 2022 roku członek Rady Polityki Pieniężnej - czytamy na stronie NBP.

Źródło: PAP, ISB News, NBP