Nowelizacja zakładała, że do działu rozwój regionalny włączone zostaną sprawy związane z przygotowaniem i realizacją m.in. inwestycji dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących.

Rozwiązanie to miało pozwolić na koordynację działań związanych z przemodelowaniem systemu transportowego wraz z odpowiednim dostosowaniem strategii rozwoju regionalnego. Do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z pełnomocnikiem rządu ds. CPK miałyby przejść także struktury podległe pełnomocnikowi, jak np. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. CPK oraz nadzór właścicielski nad spółką CPK sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze.

Centralny Port Komunikacyjny to nowy system transportowy Polski, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 15 min. od Warszawy zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

Reklama

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego oraz 1,8 tys. km nowych torów na terenie całego kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Inwestycja powinna umożliwić stworzenie do 2040 r. ok. 290 tys. nowych miejsc pracy i przynieść polskiej gospodarce ok. 985 mld zł dodatkowej produkcji globalnej.

W rejonie CPK powstanie tzw. Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.