Podczas kongresu Perły Samorządu, odbywającego się w Gdyni już po raz szósty, poznaliśmy wyniki 10. edycji rankingu Perły Samorządu. Które gminy są najlepsze w Polsce? Którzy włodarze najskuteczniej zarządzają? Kim są liderzy dobrych praktyk? Które gminy zostały laureatami 10-lecia rankingu Perły Samorządu?

Pierwszy dzień Kongresu Perły Samorządu zainicjowała sesja: Dokąd zmierza polski samorząd? Rozwój, stagnacja czy atrofia?

O problemach samorządów rozmawiali goście: Michał Cieślak, minister – członek Rady Ministrów, Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława, Grzegorz P. Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Rozmowę moderował redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, Krzysztof Jedlak.

Szczególnym punktem, jak co roku, była ceremonia ogłoszenia wyników rankingu Perły Samorządu: Najlepszy Samorząd oraz Najlepszy Włodarz.

W tym roku kapitułę tworzyli:

  • Marta Gadomska, szef Działu Dodatków DGP
  • Dionizy Smoleń, dyrektor sektora publicznego w PwC Polska
  • DR PAULINA LEGUTKO-KOBUS - z Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oto wyniki X Rankingu Perły Samorządu jak zawsze przyznawane w czterech kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, miasta do 100 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Najlepszy samorząd

Kategoria : Gminy wiejskie

I miejsce – Iława

II miejsce – Tarnowo Podgórne

III miejsce – Płużnica

Kategoria: Gminy miejsko-wiejskie

I miejsce – Aleksandrów Łódzki

II miejsce – Wasilków

III miejsce - Piaseczno

Kategoria: Gminy miejskie do 100 tysięcy mieszkańców

I miejsce – Ciechanów

II miejsce - Legnica

III miejsce – Ełk

Kategoria: Gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców

ikona lupy />
Perły Samorządu 2022 - I miejsce - Poznań / Dziennik Gazeta Prawna

I miejsce - Poznań

II miejsce – Gdańsk

III miejsce - Gdynia

Najlepszy włodarz

Kategoria: gminy wiejskie

ikona lupy />
I miejsce - Krzysztof Harmaciński , wójt gminy Iława / Dziennik Gazeta Prawna

I miejsce - Krzysztof Harmaciński , wójt gminy Iława

II miejsce – Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica

III miejsce - Małgorzata Pachecka, wojt gminy Michałowice

Kategoria: gminy miejsko – wiejskie

ikona lupy />
I miejsce - Jacek Lipiński, burmistrz gminy Aleksandrów Łódzki / Dziennik Gazeta Prawna

I miejsce - Jacek Lipiński, burmistrz gminy Aleksandrów Łódzki

II miejsce - Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa

III miejsce - ex aequo

- Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic

- Zbigniew Włodkowski, burmistrzowi Orzysza

Kategoria: gminy miejskie do 100 tys. mieszkańców

ikona lupy />
I miejsce - Beata Klimek, prezydent miasta Ostrów Wielkopolski / Dziennik Gazeta Prawna

I miejsce - Beata Klimek, prezydent miasta Ostrów Wielkopolski

II miejsce - Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa

III miejsce - Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy

Kategoria: gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców

ikona lupy />
I miejsce - Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania / Dziennik Gazeta Prawna

I miejsce - Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

II miejsce – Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

III miejsce - Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

Podczas gali 18 maja przyznano też wyróżnienia dla Liderów dobrych praktyk.

Liderzy dobrych praktyk

W tej edycji Kapituła szukała ich w obszarach tematycznych związanych z kwestiami społeczno-gospodarczymi i środowiskowymi takimi jak: gospodarka, edukacja, zdrowie, cyfryzacja i środowisko.

A oto wyróżnieni:

W kategorii: Gospodarka

Gmina Józefów - za wsparcie i rozwój ekonomii społecznej

Miasto Leszno - za wsparcie informacyjno-promocyjne lokalnych małych firm poprzez realizację takich działań jak Leszczyńska Akademia Marketingu, "Grafika dla Ciebie i Twojej firmy" oraz projekt "Przemiana WeWNĘTRZna".

Miasto Częstochowa - za projekt Teraz Lepsza Praca, czyli zestaw rozwiązań służących poprawie jakości i komfortu pracy, skierowanych zarówno do pracodawców jak i pracowników.

Miasto Poznań - za miejski program wsparcia unikatowych specjalności rzemieślniczych pod nazwą "Zaułek Rzemiosła"

W kategorii: EDUKACJA

Gmina Oborniki za Fyrtel Rzemieślniczy - stałą szeroką współpracę z Cechem Rzemiosł Różnych w Obornikach na rzecz upowszechnienia form współpracy pomiędzy rzemieślnikami, a instytucjami oświatowymi realizującymi zadania związane ze szkolnictwem zawodowym. Zapraszam na scenę przedstawiciela Gminy Oborniki

W kategorii CYFRYZACJA

Miasto Łódź i Miasto Kraków - za realizację działań zwiększających cyberbezpieczeństwo gminy i jej mieszkańców ponad rekomendacje i wytyczne Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa.

W kategorii: ŚRODOWISKO

Aleksandrów Łódzki - za wdrażanie idei budownictwa pasywnego w budynkach pełniących funkcje użyteczności publicznej. Zapraszam na scenę przedstawiciela Aleksandrowa Łódzkiego

Miasto Gdynia - za utworzenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zasilanej energią odzyskaną z trolejbusów. Zapraszam na scenę przedstawiciela Gdyni

Miasto Kraków i Miasto Poznań - za realne włączanie mieszkańców w ochronę środowiska i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, poprzez organizację Paneli Klimatycznych.

Kraków: za Krakowski Panel Klimatyczny

Miasto Poznań za Poznański Panel Obywatelski.

W kategorii: ZDROWIE

Gminy zgłosiły tak wiele ciekawych inicjatyw związanych z szerokorozumianą opieką pocovidową, że członkowie kapituły musieliby wyróżnić wszystkich. Dlatego w tym roku jednostkowych wyróżnień nie przyznano.

I jeszcze jedna kategoria: laureaci 10-lecia rankingu Perły samorządu.

Laureaci 10-lecia rankingu Perły samorządu

10-lecie skłania do podsumowań. Trudno jednak zliczyć, ile samorządów stawało w szranki w rankingu DGP. Kapituła doceniła szczególnie te, które były cały czas na topie.

Najlepsze samorządy dekady Pereł Samorządu – w czterech kategoriach: miast powyżej 100 tys. mieszkańców, miast do 100 tys. oraz gmin miejsko-wiejskich i wiejskich to:

Gminy wiejskie:

I miejsce – Iława

II miejsce – Strawczyn

III miejsce - Świdnica

Gminy miejsko wiejskie

I miejsce – Aleksandrów Łódzki

II miejsce - Prusice

III miejsce – Bobowa

Gminy miejskie do 100 tys. mieszkańców

I miejsce – Ełk

II miejsce – Legionowo

III miejsce – Świdnica

Gminy Miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców

I miejsce - Gdańsk

II miejsce – Poznań

III miejsce - Gdynia

Szczegółowe wyniki będzie można przeczytać także 25 maja w specjalnym wydaniu Samorządu i Administracji w Dzienniku Gazecie Prawnej