- Mieszkanie bez wkładu własnego jest to ciekawa oferta dla tych którzy chcą kupić pierwsze mieszkanie, a w niektórych przypadkach i drugie. Kredytobiorca może otrzymać kredyt bez wnoszenia wkładu - poinformował na konferencji Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Zmiany które uelastycznią program "Mieszkanie bez wkładu własnego"

- Obecne warunki to gwarancja do 20 proc wartości nieruchomości, to jest to czego bank oczekuje przy podpisaniu umowy kredytowej. Postanowiliśmy wprowadzić zmiany które uelastycznią ten program - powiedział minister. - Zmiana ma na celu propagowanie kredytów ze stałą stopą procentową. Dla tych którzy chcą nabyć mieszkanie pojawia się szansa na zakup, na preferencyjnych warunkach. To objęcie spłatami kredytów rodzinnych o stałej stopie z wkładem własnym do 25 proc. wartości nieruchomości.

Proponowane zmiany w programie to:

  • usunięcie przepisu o minimalnej gwarancji (obecnie 10 proc. wartości nieruchomości ) co oznacza możliwość wniesienia większego wkładu własnego i skorzystania z programu.
  • podniesienie limitu ceny 1 mkw mieszkania dla mieszkań dostępnych w programie o 0,1 wartości wskaźnika odtworzeniowego lokalu, z 1,3 do 1,4 na rynku pierwotnym, i z 1,2 do 1,3 na rynku wtórnym

"Chcemy tym samym urealnić ten wskaźnik, który kwalifikuje dane mieszkanie do udziału w programie".

"Problem wynika między innymi z wysokich stóp procentowych jak i zmniejszonej woli Polaków do zaciągania kredytów. Dlatego postanowiliśmy zareagować i wprowadzić zmiany, które uelastycznią program" - dodał minister. "Każdy kto ma wkład nawet do 20 procent, również będzie objęty tym programem. Czyli nie będzie miał przy 20 procentach gwarancji, ponieważ nie ma takiej potrzeby, ale będzie się kwalifikował do spłat rodzinnych. Jeśli ktoś ma 17 proc. wkładu własnego, 3 proc. będzie gwarantowane przez BGK."

"Program będzie działał dla dwóch rodzajów odbiorców". Jeden to taki, gdzie potrzebna jest gwarancja wkładu własnego, gdzie nie ma pieniędzy na wkład, a drugi rodzaj to ci, którzy mają nieco pieniędzy na wkład własny, ale nie tyle ile wymaga bank."

Zawieranie umów z bankami, które będą oferować gwarancję wkładu własnego, ruszy 27 maja

Proces zawierania z bankami umów, umożliwiających udzielanie gwarancji wkładu własnego i dokonywania spłat rodzinnych, rozpocznie się z dniem 27 maja br. – poinformował 16 maja Bank Gospodarstwa Krajowego.

27 maja w życie wchodzi ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Zgodnie z zapisami ustawy państwo za pośrednictwem BGK będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. BGK będzie także jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie 20 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

„Prace nad wdrożeniem do oferty BGK gwarancji wkładu własnego i spłat rodzinnych trwają. BGK ze swojej strony zapewnia wszelkie potrzebne środki i rozwiązania, żeby Program rządowy +Mieszkanie bez wkładu własnego+ w zakresie gwarancji i spłat rodzinnych mógł rozpocząć się w wyznaczonym terminie” – poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego w odpowiedzi na pytanie PAP. –„ BGK obecnie pracuje nad szczegółami współpracy z bankami kredytującymi. Proces zawierania przez BGK umów z bankami umożliwiających udzielanie gwarancji wkładu własnego i dokonywania spłat rodzinnych rozpocznie się z dniem 27 maja br.” – dodał BGK.

Z informacji nadesłanych przez BGK wynika, że o terminach udostępnienia gwarancji klientom będą decydować banki udzielające kredytów. One także zdecydują o tym, jakie będą procedury udzielenia kredytu i zabezpieczenia wkładu własnego gwarancją BGK, bo klient wszystkie formalności związane z kredytem mieszkaniowym i gwarancją zrealizuje bezpośrednio w banku kredytującym.

Cel ustawy

Celem uchwalenia ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym było wsparcie Polaków przy zadłużaniu się na zakup własnego lokalu, jako że zebranie środków na wkład własny stanowiło duże wyzwanie dla kredytobiorców. Jednak wzrost stóp procentowych sprawił, że wejście w życie ustawy może nie przełożyć się na wzrost akcji kredytowej.

„W obecnej sytuacji rynkowej, brak wkładu własnego nie jest głównym czynnikiem ograniczającym dostęp do kredytu mieszkaniowego. Sytuacja się odwróciła, dziś bowiem nie wkład własny, ale zdolność kredytowa stanowi problem w dostępie do długoterminowego kredytu mieszkaniowego. Wkład własny był bardzo istotny w okresie niskich stóp procentowych, wówczas znaczna część społeczeństwa posiadała zdolność kredytową, lecz nie miała środków ma wkład własny, zwłaszcza osoby młode” – powiedział PAP główny analityk Biura Informacji Kredytowej prof. Waldemar Rogowski. –„Obecnie, kluczowym czynnikiem determinującym dostępność do kredyt mieszkaniowego, to posiadanie zdolności kredytowej, która w wyniku serii podwyżek stóp procentowych istotnie spadła, albo wręcz została utracona” – dodał.

Z informacji przekazanych przez BGK wynika, że „obecnie trwa proces szacowania potencjału dla akcji kredytowej przez banki kredytujące”.

„Jednak w pierwszej kolejności razem z bankami kredytującymi koncentrujemy się na podpisaniu umów pozwalających na udzielanie gwarancji wkładu własnego i dokonywanie spłat rodzinnych. Po wprowadzeniu gwarantowanych kredytów mieszkaniowych do oferty przez banki kredytujące będziemy znać więcej szczegółów” – napisano w odpowiedziach BGK.